K57 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K57 - Toán kinh tế

(2015 - 2019)

Danh sách sinh viên Toán kinh tế - K57

STT Mã sinh viên Họ tên Ghi chú
1 11150035 Bùi Phương Anh  
2 11150038 Bùi Trung Anh  
3 11150265 Nguyễn Thị Ngọc Anh  
4 11150705 Phạm Quốc Cường  
5 11150883 Dương Thị Dung  
6 11150941 Lê Đắc Dũng  
7 11151070 Nguyễn Thị Duyên  
8 11150713 Nguyễn Văn Đại  
9 11151118 Nguyễn Thị Hương Giang  
10 11151120 Nguyễn Thị Hương Giang  
11 11151144 Vũ Thị Hồng Giang  
12 11151150 Bùi Thị Ngọc Hà  
13 11151268 Vũ Thị Thu Hà  
14 11151432 Quách Hồng Hạnh  
15 11151445 Vũ Thị Hồng Hạnh  
16 11151334 Lê Thị Kim Hằng  
17 11151494 Nguyễn Diệu Hiền  
18 11151544 Hoàng Minh Hiển  
19 11151662 Nguyễn Thị Hoà  
20 11151677 Nguyễn Thị Hòa  
21 11151803 Đào Văn Huấn  
22 11151821 Lê Thị Hương Huệ  
23 11151854 Phạm Việt Hùng  
24 11152014 Đào Quốc Huy  
25 11152030 Ngô Quang Huy  
26 11151867 Nguyễn Quang Hưng  
27 11151908 Khuất Thị Hương  
28 11151945 Nguyễn Thị Mai Hương  
29 11152367 Nguyễn Thị Liên  
30 11152533 Nguyễn Thanh Linh  
31 11152878 Vũ Thị Mai  
32 11152922 Lê Thị Minh  
33 11153080 Nguyễn Thu Nga  
34 11153173 Đoàn Thị Ngọc  
35 11153179 Lăng Thị Ngọc  
36 11153186 Lý Thị Bích Ngọc  
37 11153391 Phạm Thị Nhung  
38 11153598 Đinh Thị Kim Phượng  
39 11153627 Vũ Thị Minh Phượng  
40 11153954 Trần Thị Thanh  
41 11153977 Nguyễn Văn Thành  
42 11154065 Nguyễn Thị Phương Thảo  
43 11154113 Bùi Văn Thể  
44 11154153 Hoàng Thị Thơm  
45 11154175 Nguyễn Thị Thu  
46 11154199 Đỗ Thị Anh Thư  
47 11154391 Nguyễn Mậu Tiến  
48 11154445 Cao Thu Trang  
49 11154453 Đặng Thị Phương Trang  
50 11154509 Lê Thị Thu Trang  
51 11154515 Mai Hà Trang  
52 11154422 Đinh Thị Bảo Trâm  
53 11154866 Nguyễn Thị Tuyết  
54 11144964 Nguyễn Quốc  Việt