K57 - Toán tài chính | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K57 - Toán tài chính

(2015 - 2019)

Danh sách lớp Toán tài chính - K57

STT Mã sinh viên Họ tên Năm sinh Ghi chú
1 11150023 Vũ Đức An 17/04/1997  
2 11150071 Đỗ Đức Anh 17/12/1997  
3 11150120 Lại Thị Huyền Anh 07/02/1997  
4 11150178 Nguyễn Dương Phương Anh 18/12/1997  
5 11150348 Phạm Thị Vân Anh 11/12/1997  
6 11150386 Trần Thị Hiền Anh 27/07/1997  
7 11150388 Trần Thị Lan Anh 08/05/1997  
8 11150487 Trần Thị Ngọc Ánh 15/11/1997  
9 11150652 Trần Thị Tuyết Chinh 21/01/1997  
10 11150656 Cao Thị Chung 31/01/1997  
11 11151063 Hoàng Thị Hồng Duyên 30/04/1997  
12 11151209 Nguyễn Thị Ngân Hà 05/07/1997  
13 11151307 Bùi Thị Thu Hằng 31/03/1997  
14 11151580 Nguyễn Khắc Hiếu 13/09/1996  
15 11151695 Nguyễn Thị Hoài 06/09/1996  
16 11151714 Chu Thanh Hoàn 22/09/1997  
17 11151852 Phạm Quang Hùng 17/07/1997  
18 11152013 Đặng Quang Huy 06/06/1997  
19 11152057 Phạm Thị Thu Huyên 01/04/1997  
20 11152155 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/02/1997  
21 11152199 Vũ Ngọc Huyền 16/05/1997  
22 11152453 Lê Khánh Linh 30/11/1997  
23 11152552 Nguyễn Thị Khánh Linh 12/05/1996  
24 11152577 Nguyễn Thuỳ Linh 20/07/1997  
25 11152763 Chu Thị Lương 12/04/1997  
26 11152780 Hà Hương Ly 19/08/1997  
27 11152890 Ngô Văn Mạnh 16/03/1997  
28 11152912 Cấn Xuân Minh 06/11/1997  
29 11152943 Nguyễn Quốc Minh 08/05/1997  
30 11153099 Vũ Thị Nga 04/11/1997  
31 11153312 Lê Đức Nhật 16/08/1997  
32 11153325 Nguyễn Hồng Nhi 19/09/1997  
33 11153350 Đỗ Thị Hồng Nhung 01/07/1997  
34 11153366 Nguyễn Dương Hồng Nhung 19/03/1997  
35 11153367 Nguyễn Hồng Nhung 17/12/1997  
36 11153416 Trần Đức Hoàng Ninh 03/11/1997  
37 11153418 Hà Thị Thu Nương 05/03/1997  
38 11153562 Phạm Thị Phương 01/10/1997  
39 11153566 Phạm Thị Thu Phương 01/10/1997  
40 11153675 Phùng Tấn Quang 10/08/1997  
41 11153632 Hà Linh Quân 22/05/1997  
42 11153851 Nguyễn Văn Sỹ 21/11/1997  
43 11154015 Lê Thị Thảo 21/09/1997  
44 11154142 Nguyễn Thị Thoa 03/12/1997  
45 11154159 Vũ Công Thông 21/10/1997  
46 11154184 Phạm Thị Hà Thu 01/06/1997  
47 11154193 Trần Thị Minh Thu 20/11/1997  
48 11154272 Hồ Thị Thanh Thúy 11/11/1997  
49 11154277 Lê Thị Thúy 27/11/1997  
50 11154386 Mai Ngọc Tiến 25/11/1997  
51 11154720 Nguyễn Thành Trung 24/11/1997  
52 11154776 Vũ Đức Tuân 12/11/1997