K59 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K59 - Toán kinh tế

(2017 - 2021)

Danh sách lớp Toán kinh tế - K59

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Ghi chú
1 11170334 Phạm Hồng Anh 24/02/1999  
2 11174857 Ngô Huyền Trang 15/09/1999  
3 11170869 Đào Trọng Đức 27/06/1999  
4 11172348 Phạm Huy Khôi 02/09/1999  
5 11174722 Dương Phạm Khánh Toàn 14/07/1999  
6 11172125 Phạm Viết Huy 06/09/1999  
7 11170454 Vũ Trang Anh 27/12/1999  
8 11172892 Vũ Hoàng Phi Long 27/03/1999  
9 11173795 Nguyễn Đức Phương 09/11/1999  
10 11172352 Lê Trần Mạnh Khuê 31/07/1999  
11 11175344 Bùi Thế Vỹ 05/12/1999  
12 11173624 Nguyễn Thị Trang Nhung 16/12/1999  
13 11173070 Đặng Quang Minh 12/09/1998  
14 11171785 Trần Việt Hoàn 28/06/1999  
15 11170856 Nguyễn Thị Đông 27/09/1999  
16 11173226 Nguyễn Nhật Nam 06/07/1999  
17 11171193 Nguyễn Trường Giang 23/01/1999  
18 11173955 Đặng Thị Bảo Quyên 26/04/1999  
19 11170811 Đoàn Thị Dâu 11/01/1999  
20 11171087 Vũ Thanh Bạch Dương 04/11/1999  
21 11174234 Đỗ Công Thành 08/06/1999  
22 11170988 Nguyễn Anh Dũng 13/12/1995  
23 11172818 Vũ Nhật Linh 14/11/1999  
24 11173373 Đinh Hồng Ngọc 08/04/1999  
25 11170783 Hoàng Như Đạt 11/08/1999  
26 11172368 Ngô Thái Kiên 13/10/1999  
27 11170192 Mai Trung Anh 04/01/1999  
28 11171670 Nguyễn Quang Hiếu 29/08/1999  
29 11173278 Nguyễn Thị Tuyết Nga 22/01/1999  
30 11174728 Trần Đức Toàn 13/05/1999  
31 11171732 Trần Thị Ngọc Hoa 14/02/1999  
32 11171747 Hà Thị Hòa 24/05/1999  
33 11171771 Nguyễn Thị Thu Hoài 11/04/1999  
34 11171838 Vũ Việt Hoàng 03/02/1999  
35 11174334 Nguyễn Phương Thảo 09/01/1999  
36 11172487 Lê Thị Việt Liên 01/02/1998  
37 11172896 Nguyễn Thành Luân 13/09/1998  
38 11174137 Nghiêm Minh Thái 07/03/1999  
39 11173893 Phạm Thị Thúy Phượng 10/05/1999  
40 11175405 Nguyễn Thị Hồng Yến 27/06/1999  
41 11170569 Phan Ngọc Bích 13/11/1999  
42 11172049 Lê Thị Thu Hường 14/09/1999  
43 11172962 Đỗ Quỳnh Mai 05/11/1999  
44 11171880 Đỗ Thị Minh Huệ 16/12/1999  
45 11172670 Nguyễn Quang Linh 14/06/1999  
46 11171546 Lê Thị Hảo 27/12/1999  
47 11173562 Vũ Thị Tiểu Nhi 29/08/1999  
48 11173943 Vũ Nhật Quang 18/02/1999