K59 - Toán tài chính | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K59 - Toán tài chính

(2017 - 2021)

Danh sách sinh viên Toán tài chính - K59

TT Mã SV   Ngày sinh  
1 11172319 Lê Văn Khánh 18/02/1999  
2 11174610 Lê Diệu Thúy 04/10/1999  
3 11171053 Nguyễn Thị Thùy Dương 09/03/1999  
4 11172419 Trần Tùng Lâm 15/04/1999  
5 11170132 Hoàng Thị Thu Anh 11/08/1999  
6 11170247 Nguyễn Phương Anh 20/08/1999  
7 11172204 Nguyễn Thanh Huyền 28/08/1999  
8 11172329 Nguyễn Việt Khánh 02/11/1999  
9 11174736 Chu Thị Thu Trà 17/10/1999  
10 11171620 Hoàng Văn Hiệp 01/07/1999  
11 11173401 Nguyễn Hoàng Lan Ngọc 04/12/1999  
12 11173470 Hoàng Đình Nguyên 01/01/1999  
13 11170990 Nguyễn Công Dũng 06/03/1999  
14 11170959 Tạ Thùy Dung 15/01/1999  
15 11173641 Trần Thị Hồng Nhung 26/02/1999  
16 11174394 Phạm Thạch Thảo 20/09/1999  
17 11174401 Phạm Thị Phương Thảo 25/12/1999  
18 11173928 Nguyễn Hồng Quang 19/03/1999  
19 11170996 Nguyễn Như Dũng 25/10/1999  
20 11171171 Nguyễn Hoàng Giang 02/10/1999  
21 11170399 Trần Phương Anh 27/10/1999  
22 11172944 Triệu Hương Ly 15/11/1999  
23 11172889 Phan Hải Long 18/04/1999  
24 11171972 Lê Hồng Hương 14/10/1999  
25 11172366 Ngô Anh Kiên 24/10/1999  
26 11175411 Phan Hoàng Yến 11/08/1999  
27 11175413 Quách Thị Hải Yến 17/11/1999  
28 11173242 Trần Trung Nam 28/06/1999  
29 11173245 Trương Đại Nam 23/03/1999  
30 11170421 Trần Vi Anh 14/01/1999  
31 11170594 Bùi Thị Quỳnh Châm 29/08/1999  
32 11175193 Đào Thu Uyên 16/02/1999  
33 11173066 Bùi Thị Nguyệt Minh 18/12/1999  
34 11175353 Nguyễn Thị Thanh Xuân 11/01/1999  
35 11170029 Bùi Đức Anh 22/10/1999  
36 11173146 Trịnh Tuấn Minh 11/10/1999  
37 11174132 Phạm Mạnh Tân 14/05/1999  
38 11170754 Nguyễn Thị Hồng Đàm 16/06/1999  
39 11172482 Đinh Thị Mai Liên 28/06/1999  
40 11172827 Vũ Thùy Linh 27/05/1999  
41 11173407 Nguyễn Thị Ngọc 08/09/1999  
42 11173654 Phạm Văn Ninh 07/07/1999  
43 11173069 Đặng Bình Minh 27/05/1999  
44 11172345 Phạm Văn Khoa 01/02/1992  
45 11174543 Nguyễn Thị Linh Thư 30/04/1999  
46 11172208 Nguyễn Thị Huyền 01/02/1999  
47 11174554 Trần Thị Minh Thư 16/10/1999  
48 11174570 Lương Trịnh Hoài Thương 27/11/1999  
49 11170585 Nguyễn Thị Bình 13/06/1999