K60 - Actuary | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K60 - Actuary


Danh sách lớp 

Danh sách chung

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 11180062 Bùi Ngọc Anh 24/07/2000 Nữ  
2 11180068 Bùi Thị Hoàng Anh 22/07/2000 Nữ  
3 11180278 Nguyễn Lan Anh 14/02/2000 Nữ  
4 11180396 Nguyễn Thùy Anh 20/09/2000 Nữ  
5 11180401 Nguyễn Tú Anh 28/03/2000 Nữ  
6 11186006 Trần Việt Anh 22/09/2000 Nam  
7 11180528 Trương Thị Phương Anh 12/03/2000 Nữ  
8 11180645 Nguyễn Trọng Bảo 10/08/2000 Nam  
9 11180806 Võ Hoàng Linh Chi 21/09/2000 Nữ  
10 11180850 Đỗ Tiến Cường 05/12/2000 Nam  
11 11180989 Nguyễn Đình Đức 06/08/2000 Nam  
12 11181106 Lương Ngọc Tùng Dương 20/05/2000 Nam  
13 11181157 Lê Phạm Duy 05/04/2000 Nam  
14 11181213 Hà Minh Giang 26/04/2000 Nữ  
15 11181307 Lê Hoàng Hà 11/09/2000 Nữ  
16 11181357 Nguyễn Thị Thu Hà 04/10/2000 Nữ  
17 11181778 Nguyễn Văn Hiếu 03/08/2000 Nam  
18 11181821 Nguyễn Cúc Hoa 10/12/2000 Nữ  
19 11186039 Nguyễn Đức Huy 5/11/2000 Nam  
20 11182323 Nguyễn Thị Khánh Huyền 18/12/2000 Nữ  
21 11182394 Đỗ Thị Khanh 09/08/2000 Nữ  
22 11182541 Thái Thị Lan 11/08/2000 Nữ  
23 11182637 Đỗ Thị Diệu Linh 28/02/2000 Nữ  
24 11182673 Lã Thị Thùy Linh 08/04/2000 Nữ  
25 11183180 Trần Hương Ly 22/11/2000 Nữ  
26 11183208 Lê Ngọc Mai 31/12/2000 Nữ  
27 11183405 Lê Diệu My 30/10/2000 Nữ  
28 11183430 Tạ Hoàng My 08/10/2000 Nữ  
29 11183525 Trần Phương Nga 23/12/2000 Nữ  
30 11183748 Nguyễn Vũ Minh Nguyệt 05/12/2000 Nữ  
31 11183794 Dương Tuyết Nhi 26/09/2000 Nữ  
32 11184091 Phan Hà Minh Phương 01/12/2000 Nữ  
33 11186091 Nguyễn Anh Quang 28/08/2000 Nam  
34 11184158 Bế Trần Quang 05/02/2000 Nam  
35 11184307 Khuất Hùng Sơn 30/12/2000 Nam  
36 11184358 Phạm Minh Tâm 08/08/2000 Nữ  
37 11184763 Nguyễn Thị Anh Thư 04/12/2000 Nữ  
38 11184828 Phan Thị Diệu Thúy 10/10/2000 Nữ  
39 11184884 Nguyễn Thị Vĩnh Thủy 02/02/2000 Nữ  
40 11184974 Đặng Thị Trâm 24/01/2000 Nữ  
41 11184995 Hoàng Tú Trân 14/02/2000 Nữ  
42 11185100 Ngô Thị Thu Trang 04/04/2000 Nữ  
43 11185317 Nguyễn Việt Trung 19/12/2000 Nam  
44 11185328 Nguyễn Quang Trường 21/09/2000 Nam  
45 11186082 Vũ Minh Tú 27/04/2000 Nữ  
46 11185430 Nguyễn Văn Tùng 14/09/2000 Nam  
47 11185433 Nguyễn Xuân Tùng 15/09/2000 Nam  
48 11185539 Phạm Mỹ Hải Vân 24/10/2000 Nữ  
49 11185576 Đỗ Hoàng Việt 13/07/2000 Nam  
50 11185581 Nguyễn Đinh Việt 24/02/2000 Nam  
51 11185618 Nguyễn Long Vũ 30/09/2000 Nam  

 

Danh sách hai lớp 

LỚP 1

TT Mã SV Họ và tên Liên hệ Ghi chú
1 11180278 Nguyễn Lan Anh    
2 11180396 Nguyễn Thùy Anh    
3 11180528 Trương Thị Phương Anh    
4 11186006 Trần Việt Anh    
5 11180806 Võ Hoàng Linh Chi    
6 11180850 Đỗ Tiến Cường    
7 11181106 Lương Ngọc Tùng Dương    
8 11181157 Lê Phạm Duy    
9 11181213 Hà Minh Giang    
10 11181307 Lê Hoàng Hà    
11 11181821 Nguyễn Cúc Hoa    
12 11186039 Nguyễn Đức Huy    
13 11182541 Thái Thị Lan    
14 11183180 Trần Hương Ly    
15 11183405 Lê Diệu My    
16 11183430 Tạ Hoàng My    
17 11183748 Nguyễn Vũ Minh Nguyệt    
18 11186091 Nguyễn Anh Quang    
19 11184158 Bế Trần Quang    
20 11184358 Phạm Minh Tâm    
21 11184828 Phan Thị Diệu Thúy    
22 11184995 Hoàng Tú Trân    
23 11185328 Nguyễn Quang Trường    
24 11186082 Vũ Minh Tú    
25 11185433 Nguyễn Xuân Tùng    
26 11185539 Phạm Mỹ Hải Vân    
27 11185581 Nguyễn Đinh Việt    
28 11185582 Nguyễn Đức Việt    
29 11185618 Nguyễn Long Vũ    

 

LỚP 2

TT Mã SV Họ và tên Liên hệ Ghi chú
1 11180062 Bùi Ngọc Anh    
2 11180068 Bùi Thị Hoàng Anh    
3 11180401 Nguyễn Tú Anh    
4 11180645 Nguyễn Trọng Bảo    
5 11180989 Nguyễn Đình Đức    
6 11181357 Nguyễn Thị Thu Hà    
7 11181778 Nguyễn Văn Hiếu    
8 11182323 Nguyễn Thị Khánh Huyền    
9 11182394 Đỗ Thị Khanh    
10 11182637 Đỗ Thị Diệu Linh    
11 11182673 Lã Thị Thùy Linh    
12 11183208 Lê Ngọc Mai    
13 11183525 Trần Phương Nga    
14 11183794 Dương Tuyết Nhi    
15 11184091 Phan Hà Minh Phương    
16 11184307 Khuất Hùng Sơn    
17 11184763 Nguyễn Thị Anh Thư    
18 11184884 Nguyễn Thị Vĩnh Thủy    
19 11184974 Đặng Thị Trâm    
20 11185100 Ngô Thị Thu Trang    
21 11185317 Nguyễn Việt Trung    
22 11185430 Nguyễn Văn Tùng    
23 11185576 Đỗ Hoàng Việt