Lịch seminar tuần từ ngày 5/6/2017 đến 11/6/2017 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Lịch seminar tuần từ ngày 5/6/2017 đến 11/6/2017


Nội dung: Phương pháp xử lý dữ liệu trong kinh tế & tài chính.

Buổi 1: 8h30 thứ 5 ngày 8/6/2017.

Buổi 2: 14h00 thứ 6 ngày 9/6/2017.

Người trình bày: PGS.TS. Ngô Văn Thứ

Địa điểm: VP Khoa Toán kinh tế

Mời các thầy cô tới tham dự!

Bài liên quan