Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/Controller/PostsController.php, line 482]

Lịch tuần Khoa, thời gian từ 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Posts/view.ctp, line 2]

Lịch tuần Khoa, thời gian từ 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

Thứ Sáu (5.1): 14h Họp BM TKT+gv KTL, 16h họp toàn khoa

Thứ 6: 9h, Ban Giám hiệu gặp gỡ, trao đổi ý kiến với các Giáo sư, Phó giáo sư và giảng viên có học vị tiến sĩ đang thực hiện quy trình kéo dài trong năm 2017, tại G2N10. Kính mời: T. Dong, T. Thứ, T. Hòa, T.Phi, C. Lan.

 

Thứ 6: 14h, Họp bộ môn Toán kinh tế và các thầy cô giảng Kinh tế lượng:

 

- Về việc: Giảng dạy học phần Kinh tế lượng 1 học kỳ tới

 

- Đề nghị các thầy cô tham gia họp đầy đủ

 

 

Thứ 6: 16h, Họp góp ý dự thảo về Quy chế đánh giá, phân loại viên chức và người lao động tại VP Khoa. Yêu cầu tất cả thầy cô dự họp đầy đủ.

Văn phòng Khoa

Bài liên quan