Lịch tuần Khoa, từ 01/10 đến ngày 07/10/2018 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Lịch tuần Khoa, từ 01/10 đến ngày 07/10/2018

Họp tổ chức 50 năm, Họp toàn khoa 15h00 Thứ Năm (HOÃN)

Thứ 2:
15h00, họp về Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa, tại Văn phòng Khoa.
Mời: Lãnh đạo Khoa, Lãnh đạo các bộ môn, T. Dong, T. Thứ,  T. Tuấn, T. Hòa, C. Trang TKT, T. Trung TTC, C. Thắm, C. Ngọc, T. Hoàng.
(Các thầy cô in ra 15 bản về dự định đầu việc mình phụ trách, nếu công việc đã rõ ràng rồi thì không cần in, nhưng chuẩn bị trình bày rõ ràng để mọi người được biết và góp ý)

 

Thứ 4: 15h30, Khoa báo cáo Hiệu trưởng về kế hoạch Lễ kỷ niệm, tại phòng họp A tầng 5 nhà A1. Mời: C. Minh, T. Thế, C. Trang, C. Minh trợ lý. 

  

Văn phòng Khoa

 

 

 

Bài liên quan