Lịch tuần khoa, từ 6/6/2018 đến 12/6/2018 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Lịch tuần khoa, từ 6/6/2018 đến 12/6/2018


Thứ Hai:

14h00: Họp về việc ra đề thi Kinh tế lượng: Các thầy cô giảng môn Kinh tế lượng

 

 

Bài liên quan