Lớp học ngắn hạn - luyện thi chứng chỉ của Hiệp hội Actuary Hoa Kỳ | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Lớp học ngắn hạn - luyện thi chứng chỉ của Hiệp hội Actuary Hoa Kỳ


Khoa Toán kinh tế tổ chức khóa học ngắn hạn, luyện thi lấy chứng chỉ của Hiệp hội Actuary Hoa Kỳ (SOA).

- Môn đầu tiên: Probability

- Giảng viên: TS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Phạm Thị Hồng Thắm

Hình ảnh lớp học:

 

Bài liên quan