Lớp Riêng TCC1, TCC2 - THI 26/2/2017 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Lớp Riêng TCC1, TCC2 - THI 26/2/2017


Lịch thi:

Ngày 26/2/2017: 8g - 9g30 thi môn TCC2 tại phòng B104, B015.

Ngày 26/2/2017: 9g45 - 11g15 thi môn TCC1 tại phòng B104

Lịch học

TT Môn học Ngày học Thời gian Giảng đường
1 Toán cho các NKT 1 Chiều T6 - 17/02/2017 13g00 D2 - 103
    Chiều T7 - 18/02/2017 13g00 D205
    Chiều T6 - 24/02/2017 13g00 D2 - 103
    Chiều T7 - 25/02/2017​ 13g00 D205
2 Toán cho các NKT2 Sáng T3 - 14/02/2017​ 8g00 D2 - 101
    Chiều T4 - 15/02/2017 14g00 D2 - 104
    Sáng T2 - 20/02/2017​ 8g00 D2 - 103
    Chiều T4 - 22/02/2017​​ 14g00 D2 - 104
    Chiều T5 - 23/02/2017 14g00 D2 - 101