Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế


Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế (Applied Mathematics In Economics – AMIE) là Ngành thuộc Khối ngành Kinh tế, được chính thức thành lập theo Quyết định số 557 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2012. Quyết định này công bố Bộ chương trình đại học hệ Chính quy của 16 ngành, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, bắt đầu áp dụng từ khóa 54, trong đó có Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế.

Bắt đầu từ khóa 54 (nhập học tháng 9 năm 2012), Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế bao gồm hai Chuyên ngành:

- Chuyên ngành Toán kinh tế (Mathematical Economics Specification)

- Chuyên ngành Toán tài chính (Mathematical Finance Specification)

Nội dung chương trình đào tạo Chuyên ngành Toán kinh tế được xây dựng trên cơ sở chuyên ngành đã có từ năm 1968; nội dung chương trình đào tạo Chuyên ngành Toán kinh tế được xây dựng và đưa vào giảng dạy từ năm 2002; và cả hai chương trình liên tục được cập nhật, đổi mới cho đến nay.

Nội dung cụ thể của chương trình đào tạo Ngành và hai Chuyên ngành xin xem các bài dưới, ấn vào nút “Đọc thêm”
Để xem Quyết định của trường Kinh tế Quốc dân, xin ấn vào mục “Đọc thêm” của bài này.