Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/Controller/PostsController.php, line 482]

Nghiên cứu sinh trình bày (khóa 35) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Posts/view.ctp, line 2]

Nghiên cứu sinh trình bày (khóa 35)


Tại Văn phòng khoa đã diễn ra buổi trình bày của nghiên cứu sinh khóa 35.

1. NCS. Phan Phước Long

"Sử dụng mô hình toán kinh tế nghiên cứu biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam"

Nhận xét: Mục tiêu nghiên cứu chưa phù hợp với tên gọi.

Tên đề tài chưa thể hiện tính kinh tế.

Xác định lại mục tiêu và tên đề tài cho phù hợp hơn.

- Các mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

 

2. NCS Nguyễn Văn

Các mô hình tham số trong ước lượng hieuj quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam

PGS.TS. Ngô Văn Thứ

- Cái khác những nghiên cứu trước?

- GS. Nguyễn Khắc Minh: 

 

Bài liên quan