Nguyễn Mai Quyên - Bộ môn Toán cơ bản | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Mai Quyên - Bộ môn Toán cơ bản


Họ tên                  NGUYỄN MAI QUYÊN
Năm sinh            1980
Học vị                  Thạc sỹ
Chức danh         Giảng viên
Liên lạc               nguyen-mai-quyen@neu.edu.vn
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1998 - 2002: Cử nhân Toán, khoa Toán tin, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2002 - 2004: Thạc sỹ Toán, khoa Toán - Cơ - Tin học, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia HN

Quá trình công tác:

  • 2005 -  nay: Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Các môn giảng dạy:

  • Toán cao cấp 1, 2