Phùng Minh Đức - Bộ môn Toán cơ bản | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Phùng Minh Đức - Bộ môn Toán cơ bản


Họ tên                 PHÙNG MINH ĐỨC
Năm sinh           1979
Học vị                 Thạc sỹ
Chức danh        Giảng viên
Liên lạc              phungduc@neu.edu.vn
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1997 - 2001: Cử nhân Toán, khoa Toán tin, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2002 - 2004: Thạc sỹ Toán, khoa Toán tin, Đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 2001 - 2006: Giáo viên THPT dân lập M.V.Lômônôxốp
  • 2006 - nay   : Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân