Quy định sử dụng các phòng của Khoa | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Quy định sử dụng các phòng của Khoa


QUY CHẾ SỬ DỤNG CÁC PHÒNG TẠI VĂN PHÒNG KHOA

Cửa

Phòng

Chức năng

Giữ chìa khóa

Ghi chú

1108

Sảnh chung

- Họp khoa

- Sinh hoạt, trao đổi chung

- Sinh hoạt nhóm

- Tiếp sinh viên

- Tiếp khách

- Nghỉ ngơi, thư giãn

 

- Trưởng – Phó trưởng khoa

- GS. Nguyễn Quang Dong

- Trợ lý – Văn thư

- Mỗi bộ môn có 1 chìa đặt tại VP Bộ môn, để GV sử dụng khi cần thiết, và phải trả lại khi sử dụng xong

- Trưởng BM quản lý chìa chung của Bộ môn

- GV không cầm chìa khóa sảnh về nhà

- Phải dọn tất cả các thứ đã đem đến, bày ra sau khi sử dụng. Tuyệt đối không để lại rác.

- Xếp cốc, điều khiển tivi và các vật dụng vào đúng vị trí sau khi sử dụng.

- Tưới cây do Văn thư đảm nhận

1117

Actuary

- Chương trình Actuary

- Sinh hoạt nhóm riêng có thể mượn khi không có hoạt động của chương trình Actuary

 

- Các thành viên chương trình

- Trợ lý – Văn thư

 

 

Sinh hoạt nhóm: mượn chìa khóa tại văn phòng

1116

Trung tâm

(Kho tạm)

- Hiện tại tạm thời làm kho, nhưng sẽ hạn chế đến tối đa

- Để bài thi lưu, chuyên đề tốt nghiệp các khóa ĐH, CH

- Ghế của khoa

- Một số đồ của khoa

- Đồ của Bộ môn chỉ để tạm thời, nhanh chóng chuyển đi

- Trợ lý – Văn thư

- GĐ, Phó GĐ Trung tâm

- Trưởng phó Bộ môn

- Đồ vật mang vào phòng PHẢI sắp xếp gọn gàng nhất có thể, cấm: xếp lung tung, tùy tiện, lấn chiếm diện tích phòng.

 

1109

Hành lang khu lãnh đạo

- Hành lang vào phòng họp và vào các phòng Trưởng – Phó trưởng khoa

- Trưởng – Phó trưởng khoa

- Trợ lý – Văn thư

 

1112

Phòng họp

- Họp lãnh đạo, HĐ khoa học

- Sinh hoạt khoa học Bộ môn

- Bảo vệ chuyên đề

- Các lớp NCS, cao học chuyên ngành, đào tạo ngắn hạn của khoa

- Làm việc nhóm có sự đồng ý của lãnh đạo

- Tiếp khách, đối tác của lãnh đạo khoa

 

- Trưởng – Phó trưởng khoa

- Trợ lý – Văn thư

- T. Hải (chỉ sử dụng khi cấp bách)

 

- Không tiếp sinh viên

- Bộ môn/ nhóm khi sử dụng cần có kế hoạch/ thông báo trước trên web Khoa để không trùng lịch.

1106

Hành lang khu văn phòng

- Vào phòng Trợ lý – Văn thư

- Photocopy

- Vào BM Toán cơ bản

- Cửa sang BM TKT, TTC

- Trưởng – Phó trưởng khoa

- Trợ lý – Văn thư

- GV Bộ môn Toán cơ bản

- Sinh viên chỉ vào phòng Trợ lý – văn thư, không đi sang các phòng BM

1121

Trợ lý - VT

- Trợ lý - Văn thư

- Tiếp sinh viên

- Trợ lý + Văn thư

 

1122

Bộ môn TCB

- Phòng làm việc của Bộ môn

- GV Bộ môn TCB

- Không tiếp sinh viên

1105

Bộ môn TKT

- Phòng làm việc của Bộ môn

- GV Bộ môn TKT

- Không tiếp sinh viên

1107

Bộ môn TTC

- Phòng làm việc của Bộ môn

- GV Bộ môn TTC

- Không tiếp sinh viên

Quy định này được Trưởng khoa duyệt ngày 29.11.2018, và có thể thay đổi khi cần thiết.