Sơ đồ đào tạo chuyên ngành Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Sơ đồ đào tạo chuyên ngành Toán kinh tế


SƠ ĐỒ THAM KHẢO CÁC HỌC PHẦN CỦA CHUYÊN NGÀNH TOÁN KINH TẾ

Bắt đầu từ Khóa 59

Lưu ý: Thứ tự học kỳ trong sơ đồ có thể có một số thay đổi tùy theo tình hình thực tế

(Nhấn vào để phóng to)