Tập huấn Trông thi Quốc gia: Thứ Sáu 16 / 6 / 2017 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Tập huấn Trông thi Quốc gia: Thứ Sáu 16 / 6 / 2017


Theo phân công của Nhà trường, các giảng viên cán bộ có tên trong danh sách phải tham gia tập huấn công tác Trông thi kì thi Quốc gia vào cuối tháng 6 / 2017.

 

Thời gian và địa điểm: Ngày Thứ Sáu 16/6/2017

 

+ 8h00 : Tại Nhà Văn hóa

+ 9h00 : Tại D2-102 (điểm thi THPT Thuận Thành 2)