Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/Controller/PostsController.php, line 482]

Thống kê danh sách các nhà khoa học có thể hướng dẫn chính hoặc hướng dẫn độc lập NCS theo Thông tư 08/2017 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Posts/view.ctp, line 2]

Thống kê danh sách các nhà khoa học có thể hướng dẫn chính hoặc hướng dẫn độc lập NCS theo Thông tư 08/2017

(Yêu cầu gửi danh sách tới Viện Đào tạo Sau đại học trước 25/05/2017)

Thông tin tham khảo tại link sau:

Link: Click vào đây

Bài liên quan