[TKT] Giảng TC+B2+LT+Edutop (2017) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

[TKT] Giảng TC+B2+LT+Edutop (2017)


HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM (TẠI CHỨC) 

Lưu ý: Tiết loại 50 phút
Th  Mã GV Cơ sở K  CN sv Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
3   Trung TTC Tc CNg KT Đối ngoại LT.   53 XSTK 40 4/3 18/3 16/4 16/4 Ng T7 CN  
3   Nhật CĐKTKT Điện Biên LT.07 KT 38 XSTK 40 3/3 7/3 2/6 6/6   Hoàng
5   Dương > T.Hòa TC Cộng đồng HN (phân hiệu Lạng Sơn) KT17A KT 40 XSTK 45 2/5 30/5 10/6 11/6 C236 T7 CN Quý
6   Trung TTC Công thương TC 50 KT 40 XSTK   5/6 20/6 28/8 29/8 T2,3, 5,6 Dung
11   Hoàng CĐKTKT Điện Biên LT. KT   XSTK 45 3/11 7/11 9/12 10/12 CT236 T7 CN Hoàng
                             
 
Danh sách các địa điểm: TẠI ĐÂY.
Trường Đào tạo BD Cán bộ Công thương TW: Vĩnh Hưng
Download bài tập Kinh tế lượng – giảng hệ Phi chính quy, theo giáo trình mới: TẠI ĐÂY.
Trung học KTTC HN: NVH Thanh Xuân Nam, ngõ 495, ngách 1, Nguyễn Trãi.
 
HỆ VĂN BẰNG 2
 
Th  Mã GV Cơ sở K  CN sv Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
1   Hoàng D-303 28B     XSTK 45 9/1 14/5     SCN Lê Hà
1   Trung TTC D-303 28B     XSTK 45 9/1 14/5     CCN Lê Hà
2   Hưng D-305 28B     XSTK 45 1/3 14/5     CCN Lê Hà
                             
8   T.Hòa D-302       KTL 45 14/8 10/12     S-CN Sơn
8   T.Hưng D-303       KTL 45 14/8 10/12     S-CN Sơn
8   T.Phi D-302       KTL 45 14/8 10/12     C-CN Sơn
8   T.Hoàng D-303       KTL 45 14/8 10/12     C-CN Sơn
    T.Hưng D-304       XSTK 45 28/8 31/12     S-CN  
      D-304       XSTK 45 28/8 31/12     C-CN  
 
B2: liên hệ mới (từ 7/2017) Sơn 0912 432 222
 
Tc KTTC Hà Nội: Trung cấp Kinh tế Tài chính HN: Thanh Xuân
Tc Kth Đa ngành: Chùa Láng +Sáng: Tiết 1 – 5; Chiều Tiết 6 – 10; Tổng thời gian 10 tuần, 45 tiết.
Liên hệ: Phùng Chí Cường: 0912 068 370 / các khoa chủ quản
 
 
 
HỆ TỪ XA
 
Th  Mã Cơ sở K  CN sv GV Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
    B2-101 KTQD       Hưng XSTK 15 14/5   11/6 25/6 S+C Huyền
                             
                             
                             
T.Thương: 0906 261 398
Bùi Bích Huyền: 0979 767 680
 
E-learning
Th Môn Lớp Sv GV Bắt đầu S1 S2 Thi Thanh toán
4 XSTK ONE101, 103 103 Hoàng   11/4 30/5    
4 XSTK ONE105, 107 120   12/4 51/5    
8 XSTK ONE109, 111 112 Dương   7/8 - 13/8 25/9-1/10    
8 XSTK ONE113, 115 120 Tâm   7/8 - 13/8 25/9-1/10    
12 XSTK ONE117, 119 128 Hải   18-24/12/17 5-11/3/18    
12 XSTK ONE121, 123 125 Nhật   18-24/12/17 5-11/3/18    
12 KTL TNE21A, 21B,
23A, 23B, 25A
  Trang   18-24/12/17 5-11/3/18    
                   
                   
                   
                   

 

 

E-learning T9 2015
T9
2015
T12
2016
T5
2016
T9-11
2017
T4
2017
T8
2017
T12
 
XS: Hải (2)     x   x     x  
XS: Hoàng     x     x      
(2) Dương x     x     x    
XS: Nhật x       x     x  
XS: Tú x x       x      
XS: Tâm   x     x   x    
KTL: Ngọc x   x            
KTL: Phương     x x          
KTL: Trang   xx         x    
KTL: Huyền       x x        
KTL: Hưng         x