[TKT] TC+B2+LT (2018) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

[TKT] TC+B2+LT (2018)


HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM (TẠI CHỨC) 

Lưu ý: Tiết loại 50 phút
Th  Mã GV Cơ sở K  CN sv Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
1   C.Nga Tc CNg& KTĐN 50 KDTH   XSTK 45 8/1 23/1 16/4 17/4 T2,3,5,6 Minh
5   C.Tâm Thanh Hóa 50 KT   XSTK   4/5 8/5 16/6 17/6 T6,6,CN, 2, 3 Dũng
5   ? TTGDTX Cao Bằng   NH   XSTK 45 18/5 22/5 9/6 10/6   Quý
                             
9   C.Nga TC CN&KT Đối ngoại 50 KT   XSTK 45 8/9 22/9 13/10 14/10 T7, CN  
12   C.Huyền KTQD 51 KD   XSTK 45 2/12 16/12 23/12 23/12 T7, CN  
12   T.Phi TC CN&KT Đối ngoại 50 KT   XSTK 45 5/12 18/12 24/12 25/12 Tối 2,3,5,6  
 
Danh sách các địa điểm: TẠI ĐÂY.
Trường Đào tạo BD Cán bộ Công thương TW: Vĩnh Hưng
Download bài tập Kinh tế lượng – giảng hệ Phi chính quy, theo giáo trình mới: TẠI ĐÂY.
Trung học KTTC HN: NVH Thanh Xuân Nam, ngõ 495, ngách 1, Nguyễn Trãi.
Trung cấp 
 
HỆ VĂN BẰNG 2 CQ
 
Th  Mã GV K  CN sv Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
1   C.Thủy D502 29 KT-B.01   XSTK 45 22.1 3.6   4-24.6 S.CN  
1   T.Hoàng D503 29 QTDN-B.01
TCDN-B.01
  XSTK 45 22.1 3.6   4-24.6 C.CN  
1   T.Đức D302   KTL - 1   KTL   22.1 3.6     S.CN  
1   C.Thắm D302   KTL - 2   KTL   22.1 3.6     C.CN  
                             
8   T.Đức D402 29B KTL-1   KTL 45 13.8 2.12     S.CN  
8   C.Phương D402 29B KTL-2   KTL 45 13.8 2.12     C.CN  
8   (Hủy) D302 29B KTL-3   KTL 45 13.8 2.12     C.CN  
8   T.Hoàng D403 30A KT30A   XSTK 45 20.8 9.12     S.CN  
8   C.Thủy D303 30A QTDN+TC   XSTK 45 20.8 9.12     C.CN  
Sáng, Chiều: 5 tiết / buổi 
 
Tc KTTC Hà Nội: Trung cấp Kinh tế Tài chính HN: Thanh Xuân
Tc Kth Đa ngành: Chùa Láng +Sáng: Tiết 1 – 5; Chiều Tiết 6 – 10; Tổng thời gian 10 tuần, 45 tiết.
Liên hệ: Sơn:  / các khoa chủ quản
 
HỆ TỪ XA
 
Th  Mã Cơ sở K  CN sv GV Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
                             
                             
                             
                             
T.Thương: 0906 261 398
Bùi Bích Huyền: 0979 767 680
 
E-learning
Th Môn Lớp Sv GV Bắt đầu S1 S2 Thi Thanh toán
5 XSTK ONE 125, 127 135 Hoàng 27/5        
5 XSTK ONE 129 134 Dương 27/5        
5 XSTK ONE 131 134 27/5        
9 XSTK ONE 133, 137 134 Hoàng 30/9 1-7/10 12-18/11 25/11  
9 XSTK ONE 135, 141 125 Nhật 30/9 1-7/10 12-18/11 25/11  
9 XSTK ONE 139, 143 111 Tâm 30/9 1-7/10 12-18/11 25/11  

 

E-learning 9 9/15 12/15 5/16 9-11/16 4/17 8/17 12/17 5/18 9/18
XS: Hải (2)     x   x     x    
XS: Hoàng     x     x     x x
(2) Dương x     x     x   x  
XS: Nhật x       x     x   x
XS: Tú x x       x     x  
XS: Tâm   x     x   x     x
KTL: Ngọc x   x              
KTL: Phương     x x            
KTL: Trang   xx         x      
KTL: Huyền       x x          
KTL: Hưng         x