[TKT] TC+B2+LT (2019) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

[TKT] TC+B2+LT (2019)


HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM (TẠI CHỨC) 

Lưu ý: Tiết loại 50 phút
Tháng GV Cơ sở K  CN sv Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
1 T.Phi TC KT-TC Hà Nội 50 QTKD   XSTK 3 5/1 19/1 21/4 21/4 T7, CN  
3 T.Long TC KT-TC Hà Nội 50 KT   XSTK 3 9/3 23/3 19/5 20/5 T7, CN  
3 T.Nhật CĐ Than KS - Hạ Long 50 KT   XSTK 3 15/3 19/3 20/4 21/4 T6-T2  
5 C.Tâm CĐ Than KS - Hạ Long       XSTK   17/5 21/5 8/6 9/6 T6-T2  
5 T.Dương GDTX Nghệ An 50 KT+KD   XSTK 3 17/5 21/5 7/6 9/6 T6-T2  
6 T.Hưng KTQD 50 KT   XSTK 3 4/6 20/6 29/6 30/6 3,5,7,CN  
6 T.Hoàng THKT - Uông Bí 50 KT   XSTK 3 7/6 11/6 14/6 16/6 T6-T2  
6 C.Tâm   50 KT   XSTK 3 7/6 11/6 14/6 16/6 T6-T2  
6 T.Phi TC CN&KT Đối ngoại 50 TC   XSTK 3 9/6 23/6 30/6 30/6 3,5,7,CN  
 
Danh sách các địa điểm: TẠI ĐÂY.
Trường Đào tạo BD Cán bộ Công thương TW: Vĩnh Hưng
Download bài tập Kinh tế lượng – giảng hệ Phi chính quy, theo giáo trình mới: TẠI ĐÂY.
Trung học KTTC HN: NVH Thanh Xuân Nam, ngõ 495, ngách 1, Nguyễn Trãi.
Trung cấp 
 
HỆ VĂN BẰNG 2 CQ
 
Th  Mã GV K  CN sv Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
1   C.Phương D402 30A     KTL-1   7.1 19.5     SCN  
1   T.Đức D404 30A     KTL-2   7.1 19.5     CCN  
1   C.Thủy D405 30A     KTL-3   7.1 19.5     CCN  
Sáng, Chiều: 5 tiết / buổi 
 
Tc KTTC Hà Nội: Trung cấp Kinh tế Tài chính HN: Thanh Xuân
Tc Kth Đa ngành: Chùa Láng +Sáng: Tiết 1 – 5; Chiều Tiết 6 – 10; Tổng thời gian 10 tuần, 45 tiết.
Liên hệ: Sơn:  / các khoa chủ quản
 
HỆ TỪ XA
 
Th  Mã Cơ sở K  CN sv GV Môn  T Từ Đến HT  Thi TG Cn
                             
                             
                             
                             
T.Thương: 0906 261 398
Bùi Bích Huyền: 0979 767 680
 
E-learning
Th Môn Lớp Sv GV Bắt đầu S1 S2 Thi Thanh toán
                   

 

E-learning 9 9/15 12/15 5/16 9-11/16 4/17 8/17 12/17 5/18 9/18
XS: Hải (2)     x   x     x    
XS: Hoàng     x     x     x x
(2) Dương x     x     x   x  
XS: Nhật x       x     x   x
XS: Tú x x       x     x  
XS: Tâm   x     x   x     x
KTL: Ngọc x   x              
KTL: Phương     x x            
KTL: Trang   xx         x      
KTL: Huyền       x x          
KTL: Hưng         x