Triển khai Tư vấn Tuyển sinh 2019 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Triển khai Tư vấn Tuyển sinh 2019


Tài liệu của cuộc họp ngày 27.11.2018

KẾ HOẠCH DỰ THẢO

TT Nội dung Chủ trì Phối hợp Sản phẩm Thời hạn
  CHUẨN BỊ        
1 Nghiên cứu phương án Phòng QLĐT KHOA Dự kiến phương án 15.1.19
2 Chuyên mục tuyển sinh trên web trường và WEB KHOA Quản trị mạng KHOA Nổi bật, đầy đủ, dễ dàng, logic 15.1.19
3 Đăng ký số hotline của Trường và CÁC KHOA Phòng QLĐT KHOA Hệ thống hotline của trường, KHOA 31.12.18
4 Tờ gấp thông tin tuyển sinh Phòng QLĐT KHOA Ver 1 + Bản mềm quảng cáo, in ấn 31.12.18
5 Ý tưởng biên soạn nội dung, biên tập, thiết kế cuốn Thông tin tuyển sinh, giới thiệu NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Phòng QLĐT KHOA
Các tiểu ban
Sách thông tin tuyển sinh 31.1.19
6 Xây dựng clip về trường, các NGÀNH, CTĐT, hoạt động sinh viên NEU Phòng TT Phòng QLĐT Clip phục vụ TVTS 31.1.19
7 Thiết kế một số sản phẩm hỗ trợ Phòng QLĐT Ban chuyên môn Túi đựng tài liệu, quà lưu niệm 31.1.19
8 Lập Fanpage / Group trên FB cấp KHOA  Các tiểu ban Phòng QLĐT Fanpage / Group trên FB
Mục tuyển sinh web KHOA
31.12.18
9 Thiết kế giao diện mới trang TVTS qua FB, lộ trình post bài, chiến thuật quảng cáo, kết nối... Phòng QLĐT Ban chuyên môn Giao diện mới
Quảng cáo
31.12.18
10 Xây dựng đội ngũ cộng tác viên là sinh viên hỗ trợ Phòng QLĐT Đoàn TN
KHOA
Danh sách cộng tác viên 31.1.19
  TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN        
11 Tổ chức phổ biến và tập huấn cho các thành viên ban chuyên môn, các tiểu ban Phòng QLĐT Ban chuyên môn, Các tiểu ban, Cộng tác viên Tập huấn phương án, nghiệp vụ 1.3.19
12 Tổ chức tư vấn thường xuyên:
+ Cổng thông tin trường
+ Hotline trường, Hotline KHOA
+ Fanpage trường, Fanpage KHOA
+ Tư vấn tại phòng QLĐT, KHOA
Ban chuyên môn Các tiểu ban
KHOA
  Từ T12.18
13 Tổ chức gửi tài liệu tuyển sinh về các trường THPT qua cộng tác viên Phòng QLĐT Cộng tác viên Thư Hiệu trưởng, Tài liệu tuyển sinh 1.3.19
14 Tổ chức Tour cho học sinh tham quan Phòng TT Phòng QLĐT
KHOA
  T1.19
15 Hội tư vấn tuyển sinh
Đợt 1: 3.2019; Đợt 2: 7.2019
Phòng QLĐT KHOA Kế hoạch: 1&5.19
Quảng bá, truyền thông: 2&6.19
Gian hàng: 3&7.19
Hội tư vấn
T3 & T7.19
16 Hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi trẻ tổ chức (Tại HN và địa phương) Phòng QLĐT Ban chuyên môn, Tiểu ban, Cộng tác viên
(KHOA)
Kế hoạch, Quảng bá, thuê các gian hàng  
17 Tham gia ngày TVTS của một số trường THPT tổ chức Phòng QLĐT Ban chuyên môn, Tiểu ban, Cộng tác viên
(KHOA)
Kế hoạch, Gian hàng  
18 Tổ chức TVTS ở các trường THPT ở địa phương Phòng QLĐT Ban chuyên môn, Tiểu ban, Cộng tác viên
(KHOA)
Kế hoạch, liên hệ,  T3 & T7.19
19 Tổ chức Livestream giải đáp và tư vấn trực tiếp qua FB Phòng QLĐT Ban chuyên môn
KHOA
Tổ chức theo nhóm ngành, CTĐT có LÃNH ĐẠO KHOA Từ T2.19
20 Tổ chức đưa thông tin chính thức về công tác tuyển sinh với một số cơ quan (báo, đà) Phòng TT Phòng QLĐT
Ban chuyên môn
Công bố phương án, sự kiện, kết quả T1, 3, 7, 8.19