Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/Controller/PostsController.php, line 482]

TƯ VẤN TUYỂN SINH | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Posts/view.ctp, line 2]

TƯ VẤN TUYỂN SINH


Chủ nhật, sáng từ 8h-11h 30, tư vấn tuyển sinh K59. Địa điểm: Sân trường khu BCD

Tham gia tư vấn: T. Hoàn, T. Dương, C. Trang (TKT), C. Liên, C. Trang (TTC) và đội sinh viên K55

 

Bài liên quan