Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/Controller/PostsController.php, line 482]

V/v kê khai giờ giảng HK I (2017 - 2018) - Hạn cuối 31.12.17 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Notice (8): Undefined offset: 0 [APP/View/Posts/view.ctp, line 2]

V/v kê khai giờ giảng HK I (2017 - 2018) - Hạn cuối 31.12.17


Nhà trường thông báo kê khai giờ giảng:

http://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-v-v-huong-dan-ke-khai-va-thanh-toan-tien-giang-day-ky-i-nam-hoc-2017-2018

 

Thời gian các lớp kê khai: từ 14.8.2017 đến 14.1.2018

 

Thời gian nộp kê khai và thanh toán: Tại VPK: trước 30.12.2017.

Bài liên quan