V/v sử dụng mã QR của khoa | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

V/v sử dụng mã QR của khoa


Theo yêu cầu của Nhà trường, các khoa tạo mã QR và sử dụng trên web, cũng như các ấn phẩm của mình.

Thông báo: TẠI ĐÂY.

 

Do đó Khoa tạo mã QR với ba màu Đen - Đỏ - Xanh theo quy định của trường.

 

Các thầy cô khi có in ấn cần có liên hệ với văn phòng khoa sẽ sử dụng mã QR này.