V/v: SV tốt nghiệp đợt 1 - 2018 đối chiếu điểm | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

V/v: SV tốt nghiệp đợt 1 - 2018 đối chiếu điểm

Sáng Thứ Hai 12.3.2018

Sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối chiếu điểm trên Bảng điểm.

Thời gian: Sáng Thứ Hai ngày 12.3 từ 7h30. 

Tại: Văn phòng khoa - gặp cô Phan Minh trợ lý khoa.