Y | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Y


Y

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W    X   Y   Z  ) 

Y-efficiency: hiệu quả Y
year: năm

yield: tiến hành, lợi tức
yield gap: chênh lệch lợi tức

 


Biên tập: Bùi Dương Hải

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W    X   Y   Z  )

Bài liên quan