Giới thiệu

Trung Tâm Giải pháp định lượng (tên tiếng Anh: Quantitative resources center) là một Trung tâm tư vấn, đào tạo và nghiên cứu thuộc khoa Toán Kinh tế. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp tri thức, công cụ và giải pháp cho các vấn đề mà doanh nghiệp hay cá nhân gặp phải trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh.

Trung tâm được thành lập từ tháng 01 năm 2000 với tên gọi là “Trung tâm xử lý dữ liệu kinh tế xã hội và dự báo”. Đến tháng 09 năm 2020, để phù hợp với mô hình hoạt động và yêu cầu của thời kỳ mới, Trung tâm được chính thức đổi tên thành “Trung tâm Giải pháp định lượng”.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm giải pháp định lượng cho vấn đề của mình, hãy để chúng tôi giải quyết giúp bạn.

 

LĨNH VỰC CHUYÊN SÂU
  • Các phương pháp định lượng trong kinh tế xã hội;
  • Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm;
  • Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh;
  • Quản trị rủi ro định lượng.
NHÂN SỰ
NGUYỄN QUANG HUY
Tiến sỹ chuyên ngànhkhoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm
Thạc sỹ Actuary
Lĩnh vực chuyên môn

 

NGUYỄN MẠNH THẾ
Tiến sỹ Thống kê toán
Lĩnh vực chuyên môn

 

TRẦN CHUNG THỦY
Thạc sỹ Toán
Lĩnh vực chuyên môn

 

PHẠM THỊ HỒNG THẮM
Tiến sỹ Toán tài chính
Thạc sỹ Actuary
Lĩnh vực chuyên môn

 

NGUYỄN TUẤN LONG
Tiến sỹ Toán
Lĩnh vực chuyên môn