Đinh Thị Hồng Thêu – Bộ môn Toán tài chính

Họ tên                 ĐINH THỊ HỒNG THÊU
Năm sinh             1985
Học vị                  Cử nhân
Chức danh          Giảng viên
Liên lạc              dinhhongtheu@gmail.com
  alt

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 2003 – 2007: Cử nhân chuyên ngành Toán tài chính – Khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân
  • 2010 –   : Cao học Hà Lan

Quá trình làm việc:

  • 2007 – 2008: Chuyên viên phân tích thông tin – Ngân hàng TMCP Á Châu
  • 2008 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân

Kinh nghiệm

  • Giảng dạy các môn học: Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng, Các mô hình định giá tài sản tài chính
  • Tham gia các dự án điều tra khảo sát kinh tế – xã hội
  • Thành viên hội đồng biên tập Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.