Lịch tuần Khoa, từ 18/6/2018 đến 24/6/2018

Thứ 2: 7h30, tập huấn trông thi, tại HTA. Mời tất cả các thầy cô trong danh sách trông thi và dự bị trông thi. 

Chiều: 2h, tập huấn trông thi cho các thầy cô KHÔNG tham dự được buổi sáng thứ Hai, tại G2N10

Thứ 3: 7h30, tập huấn trông thi, tại HTA, dành cho các thầy cô không tham dự được các buổi trong thứ Hai

LƯU Ý: 1. Nhà trường lưu ý các thầy cô cần thu xếp lịch để dự đầy đủ thời gian cho trọng buổi tập huấn.

2. Thầy cô nào đã tập huấn được trong ngày thứ 2 thì báo lại cho thầy Hoàn trước 4h chiều để báo cáo nhà trường, nhà trường có kế hoạch cho buổi vào sáng thứ 3 cho những người chưa tham gia. 

 

Thứ 4: 14h, Họp Hội đồng xét cảnh báo thôi học đợt 1 năm 2018, tại G2N7. Mời Cô Minh

14h30: 14h30: Họp về tập huấn, tại G2N10. Mời: Cô Minh

 

THứ 7: 7h, bắt đầu đi trông thi

Văn phòng Khoa

 

Bảo vệ LA TS: 16h, bảo vệ LA của NCS Nguyễn Ngọc Quỳnh. Mời các thầy cô quan tâm