Phạm Thị Hương Huyền – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên               PHẠM THỊ HƯƠNG HUYỀN
Năm sinh        1975
Học vị               Thạc sỹ
Chức danh      Giảng viên
Liên lạc
  alt

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1996: Cử nhân Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 1
  • 2000: Thạc sỹ Xác suất thống kê, khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 1

Quá trình công tác:

  • 1997 – nay: giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân
  • Tham gia giảng dạy các trường: Học viện Tài chính, ĐH Công đoàn, ĐH Mở, ĐH Kinh doanh và Công nghệ, ĐH Bắc Hà

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Giảng dạy Xác suất thống kê, kinh tế lượng, mô hình toán kinh tế
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.