Đặng Huy Ngân | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Đặng Huy Ngân

Đặng Huy Ngân
  • Đặng Huy Ngân
  • 1979
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán cơ bản