GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Toán kinh tế thuộc trường ĐH Kinh tế Quốc dân được thành lập năm 1968, trên cơ sở của Tổ Toán kinh tế thành lập năm 1962. Từ 12 thành viên ban đầu của Tổ Toán kinh tế, khoa hiện nay có 50 Giảng viên cán bộ.
Trong hơn 50 năm phát triển, Khoa đã đào tạo gần 3000 Cử nhân, hàng chục Thạc sỹ và Tiến sỹ. Khoa đã liên kết với nhiều đối tác, mở hai chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh.
Năm 2024, Khoa thuộc trường Công nghệ – ĐH Kinh tế Quốc dân.

Xem thêm

Tổ chức CỦA KHOA

 • Ban lãnh đạo + Hội đồng Khoa
 • Bộ môn Toán kinh tế (1962 – 2024)
 • Bộ môn Toán cơ bản (1976 – 2024)
 • Bộ môn Toán tài chính (2002 – 2024)
 • Trung tâm Giải pháp định lượng (2000)
 • Ban Điều hành các chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh (2018)
Xem thêm

LÃNH ĐẠO CÁC THỜI KỲ

 1. GS.TS.NGND. Nguyễn Tấn Lập         (1968 – 1975)
 2. PGS.TS. Hoàng Văn Khoan               (1976 – 1986)
 3. GS.TS.NGƯT. Trần Văn Túc              (1988 – 1998)
 4. GS.TS.NGƯT. Nguyễn Quang Dong  (1998 – 2008)
 5. PGS.TS.NGƯT. Ngô Văn Thứ            (2008 – 2013)
 6. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh                 (2013 – 2018)
 7. TS. Nguyễn Mạnh Thế                       (2019 –        )
Xem thêm

GIẢNG VIÊN – CÁN BỘ

Từ khi thành lập, khoa Toán kinh tế đã có gần 170 Giảng viên, cán bộ.

Trong số những người đã từng là Giảng viên đã có 6 Giáo sư, 1 Nhà giáo Nhân dân, 5 Nhà giáo ưu tú.

Xem thêm

SINH VIÊN – HỌC VIÊN

Khoa đã đào tạo gần 3000 Cử nhân, hàng chục Thạc sỹ và Tiến sỹ, Trong số các cựu sinh viên có hai thế hệ Hiệu website trưởng của ĐH Kinh tế Quốc dân, nhiều giáo sư, tiến sỹ, cán bộ

Xem thêm