Nghiên cứu sinh

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN HỌC (TOÁN KINH TẾ)

CÁC NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Khóa
Năm
THÔNG TIN NGHIÊN CỨU SINH – TIẾN SỸ  Ảnh
(28)

K35

2014

PHÙNG MINH ĐỨC   (SN: 1980)

phungminhduc79@gmail.com

Bảo vệ luận án: 31/5/2019

Tên luận án: Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ luận án: GS.TS. Trần Thọ Đạt

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

(27)

K34

2013

NGUYỄN THU THỦY

ntthuy11@gmail.com

Bảo vệ luận án: 7/11/2018

Tên luận án: Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam

Hướng dẫn: TS. Trần Trọng Nguyên, TS. Nguyễn Văn Quý

Đơn vị công tác: Học viện Tài chính

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

(26)

K32

2011

NGUYỄN NGỌC QUỲNH

Bảo vệ luận án: 22/6/2018

Tên luận án: Phân tích và dự báo lạm phát cơ bản của Việt Nam bằng các mô hình kinh tế lượng

Hướng dẫn: PGS. Nguyễn Cao Văn, TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Đơn vị công tác: Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam.

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

(25)

K33

2012

PHẠM NGỌC HƯNG   (SN: 1975)

pnhung75@gmail.com

Bảo vệ luận án: 30/5/2018, nhận bằng 27/10/2018

Tên luận án: Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất cư và lợi ích về thu nhập của hộ gia đình có người xuất cư

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Cao Văn, PGS.TS. Lưu Bích Ngọc

Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ luận án: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD

Thông tin về Luận án: TẠI ĐÂY

 

(24)

K32

2011

ĐẶNG HUY NGÂN     (SN: 1979)

Bảo vệ luận án: 20.3.2018 , nhận bằng 27/10/2018

Tên luận án: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Hướng dẫn: GS. Nguyễn Quang Dong

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

(23)

K35

2014

PHẠM ANH TUẤN     (SN: 1983)

tuan.pa83@gmail.com

Bảo vệ luận án: 30/1/2018

Tên luận án: Các mô hình Kinh tế lượng không gian nghiên cứu hội tụ thu nhập, năng suất và vai trò lan tỏa không gian của FDI

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Luận án:

Đơn vị công tác: Học viện Quân Y

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

 

 

 

(22)

K33

2012

VŨ THỊ THU HƯƠNG    (SN: 1974)

vuhuongedu@yahoo.com

Bảo vệ luận án: 25/9/2017

Tên luận án: Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: Các yếu tố tác động và vai trò đối với tăng trưởng kinh tế

Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh

Đơn vị công tác: Khoa Tin học thương mại, ĐH Thương mại

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

(21)

K32

2011

PHẠM THỊ LỆ MỸ

Bảo vệ luận án: 17/1/2017

Tên luận án: Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị 

Hướng dẫn: TS. Trần Trọng Nguyên, PGS. Trần Hùng Thao

Đơn vị công tác: Trường Khoa học, ĐH Huế

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY 

 

(20)

K32
2011

PHAN TẤT HIỂN

Bảo vệ luận án: 15.12.2016

Tên luận án: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010

Hướng dẫn: GS. Nguyễn Khắc Minh

Khoa Toán ĐH Sài Gòn

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

 

(19)

K31

2010

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN    (SN: 1980)

Bảo vệ luận án: 7.2.2015

Luận án: Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Luận án: GS.TS. Trần Thọ Đạt

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

(18)

K31

2010

HỒ ĐẮC NGHĨA    (SN: 1970)

Bảo vệ luận án: 9.1.2015

Luận án: Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Thứ

Đơn vị công tác: ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

(17)

K30
2009

HOÀNG ĐỨC MẠNH    (SN: 1981)

Bảo vệ luận án: 12.9.2014

Luận án: Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chuyên ngành: Kinh tế học (Điều khiển học kinh tế)

Mã số: 62 31 01 01

Hướng dẫn: TS. Trần Trọng Nguyên, TS. Nguyễn Mạnh Thế

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

 

(16)

K30

2009

NGUYỄN MINH HẢI     (SN: 1979)

Bảo vệ luận án: 8.3.2014

Luận án: Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Đơn vị công tác: Đại học Quy Nhơn

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

(15)

K26

2005

VŨ THỊ MINH LUẬN  (SN: 1974)

Bảo vệ luận án: 14.6.2010

Luận án: Ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, TS. Tôn Tích Quý

Đơn vị công tác: (2019) Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh – Học viện Chính sách và Phát triển

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

 (14)

 

NGUYỄN TRỌNG HÒA

Bảo vệ luận án: 23.12.2009

Luận án: Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, TS. Đào Quang Thông

Đơn vị công tác: Bộ môn Phân tích chính sách, Học viện Tài chính

Thông tin cụ thể: TẠI ĐÂY

(13) VƯƠNG THẢO BÌNH

Bảo vệ luận án: 23.12.2009

Luận án: Tiếp cận và phân tích động thái giá cả – lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế

Hướng dẫn: PGS. Hoàng Đình Tuấn, PGS.TS. Hoàng Yến

Đơn vị công tác: Khoa Cơ bản, Đại học Ngoại thương

(12) BÙI DUY PHÚ

Bảo vệ luận án: 21.3.2009

Luận án: Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh, TS. Hà Huy Toàn

Đơn vị công tác: Học viện Ngân hàng.

(10) NGUYỄN DUY THỤC

Bảo vệ luận án: 25.10.2007

Tên luận án: Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định

Hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn, TS. Trần Thái Ninh

Đơn vị công tác: Đại học Quy Nhơn.

(9)

K21

2002

NGÔ VĂN THỨ

Bảo vệ luận án: 28.8.2007

Tên luận án: Hệ thống mô hình đánh giá sự phù hợp của quá trình phát triển dân số ở Việt Nam

Hướng dẫn: PGS. Hoàng Đình Tuấn, TS. Nguyễn Thế Hệ

Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế, ĐH KTQD

(8) NGUYỄN THỊ HẢI VÂN  (SN: 1962)

Bảo vệ luận án: 1997

Tên luận án: Mô hình lồng ghép dân số vào chương trình phát triển nguồn lao động ở Việt Nam

Hướng dẫn: GS.TSKH. Vũ Thiếu, TS. Nguyễn Văn Thiều

Đơn vị công tác: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

(7) DOÃN MẬU DIỆP

Bảo vệ luận án: 1995

Tên luận án: Mô hình hoá toán học một số quá trình dân số và quan hệ Dân số– Kinh tế

Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Đình Cử

Đơn vị công tác: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

(6) CAO NGỌC CHÂU

Bảo vệ luận án: 1994

Tên luận án: Hoàn thiện một số phương pháp dự báo nhu cầu vận tải và ứng dụng trong vận tải hành khách

Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Thế Hệ

Đơn vị công tác: Bộ Giao thông vận tải

(5) CAO XUÂN HÒA

Bảo vệ luận án: 1994

Tên luận án: Vận dụng phương pháp phân tích hệ thống và mô hình hoá và nghiên cứu cơ chế kinh tế

Hướng dẫn: GS.TSKH. Vũ Thiếu, TS. Nguyễn Đức Vỵ

Đơn vị công tác: Trường ĐH Thương mại.

(4) HOÀNG ĐÌNH TUẤN

Bảo vệ luận án: 1994

Tên luận án: Phân tích hoạt động của nền kinh tế thị trường và tác động điều tiết của thuế

Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Văn Sinh

Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế quốc dân

(3) NGUYỄN KHẮC MINH

Bảo vệ luận án: 1990

Tên luận án: Về một số phương pháp phân tích chuyên môn hoá sản xuất và phát triển kinh tế vùng

Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Văn Sinh

Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế quốc dân

(2) NGUYỄN VĂN THIỀU

Bảo vệ luận án: 9/10/1984

Tên luận án: Phương pháp giải một số bài toán phát triển và phân bố sản xuất ngành và ứng dụng

Hướng dẫn: TS. Trần Túc

Đơn vị công tác: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 
(1) VŨ VĂN THIẾU

Bảo vệ luận án: 1/3/1979

Tên luận án: Về một số phương pháp giải quy hoạch cỡ lớn và ứng dụng trong điều khiển kinh tế

Hướng dẫn: TS. Trần Túc

Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế quốc dân

 

CÁC NGHIÊN CỨU SINH ĐANG HOÀN THÀNH LUẬN ÁN

Khóa
Năm
Thông tin Nghiên cứu sinh Ảnh NCS 
K39

2018

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn:

Đơn vị công tác:

K38

2017

NGUYỄN THỊ THẢO (SN: 1980)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn:

Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

K38
2017
ĐÀO BÙI KIÊN TRUNG (SN: 1990)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn:

Đơn vị công tác: BM Toán tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân

K38
2017
ĐOÀN TRỌNG TUYẾN (SN: 1982)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn:

Đơn vị công tác: BM Toán cơ bản, ĐH Kinh tế quốc dân

K38
2017
BÙI QUỐC HOÀN (SN: 1980)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn:

Đơn vị công tác: BM Toán cơ bản, ĐH Kinh tế quốc dân

K38
2017
NGUYỄN THỊ YẾN (SN: 1983)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: TS. Hoàng Đức Mạnh, TS. Lê Đức Khánh

Đơn vị công tác: Đại học Ngân hàng – TP.HCM

K38
2017
VŨ THỊ HUYỀN TRANG   (SN: 1981)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Đơn vị công tác: Đại học Thương mại

K38
2017
KIỀU NGUYỆT KIM    (SN: 1979)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn:

Đơn vị công tác: Đại học Công nghiệp

K37
2016
TRẦN THỊ HÀ (SN: 1985)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Đơn vị công tác: Viện Kinh tế chính trị Thế giới

K37
2016
PHẠM NGỌC TOÀN (SN: 1983)

ngoctoan.tkt@gmail.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thế Anh

Đơn vị công tác: Viện Khoa học Lao động Xã hội

K37
2016
LÊ THỊ QUỲNH NHUNG (SN: 1981)

nhunglq@hvnh.edu.vn

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan, TS. Tống Thành Trung 

Đơn vị công tác: Học viện Ngân hàng

K37
2016
LÊ THỊ ANH (SN: 1979)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân

K37
2016
VŨ THỊ BÍCH NGỌC (SN:  1979)

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân​

K37
2016
TRIỆU TẤT ĐẠT (SN: 1985)

dattt@hcmup.edu.vn

Bảo vệ luận án: 

Tên luận án: 

Hướng dẫn: TS. Cao Xuân Hòa, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Đơn vị công tác: Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

K37
2016
THÂN VĂN ĐÍNH (SN: 1982)

vandinhcvn@yahoo.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: TS. Cao Xuân Hòa, TS. Nguyễn Mạnh Thế

Đơn vị công tác: Trường CĐ Sư phạm Bình Phước

K36
2015
Bảo vệ luận án:

Tên luận án: 

Hướng dẫn: 

Đơn vị công tác: 

 K35
2014
Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: 

Đơn vị công tác: 

 K35
2014
LÂM VĂN SƠN

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: TS. Cao Xuân Hòa

Đơn vị công tác: Đại học Ngoại Thương

 K35
2014
LÊ THÁI SƠN

lethaison2009@gmail.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Đơn vị công tác: Khoa Toán ứng dụng, ĐH Sài Gòn

 K35
2014
LÊ THỊ THU HƯƠNG

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế

Đơn vị công tác: 

 K35
2014
NGUYỄN VĂN

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Thứ

Đơn vị công tác: 

 K35
2014
PHAN PHƯỚC LONG

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Đơn vị công tác: 

 K35
2014
NGUYỄN ANH DŨNG

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Đơn vị công tác: 

 K35
2014
PHẠM THỊ HỒNG THẮM

hongthampham.isfa@gmail.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: PGS.TS. Giang Thanh Long

Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân

 K34
2013
TRẦN THỊ KHÁNH LINH

tranklinh2005@gmail.com

Không tiếp tục

 
 K34
2013
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

cuongncsnghean37@gmail.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế

Đơn vị công tác: ĐH Kinh tế – kỹ thuật Nghệ An

 
 K34
2013
ĐÀO HOÀNG DŨNG

daohoangdung@gmail.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Đơn vị công tác: HV Ngân Hàng

 
K34
2013
PHAN VĂN CƯƠNG 

cuongvdt@gmail.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Thứ

Đơn vị công tác: Phòng NC Chính sách kinh tế, Viện Dân tộc

K34
2013
LÊ ANH ĐỨC   1982

anhducleneu@gmail.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: GS. Nguyễn Quang Dong

Đơn vị công tác: ĐH Kinh tế quốc dân

K34
2013
BÙI DƯƠNG HẢI  1976

haibd@neu.edu.vn

Bảo vệ luận án

Tên luận án:

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Đơn vị công tác:

K33
2012
HOÀNG THANH NGHỊ      (SN: 1981)

hoangthanhnghi_cdb@yahoo.com.vn

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế

Đơn vị công tác: Khoa cơ bản, Cao đẳng Kinh tế kĩ thuật Điện Biên

K33
2012
MAI THỊ THU     1983

maithuh@gmail.com

Bảo vệ luận án:

Tên luận án:

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Đơn vị công tác: Trung tâm phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực, Viện khoa học giáo dục

(đã chuyển không học tiếp)

K32
2011
TRẦN CHUNG THỦY     1974

Bảo vệ luận án:

Tên luận án

Hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD

K31
2010
LÊ ĐỨC HOÀNG   1979

Bảo vệ luận án:

Tên luận án

Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD

K31
2010
HOÀNG BÍCH PHƯƠNG     1980

Bảo vệ luận án:

Tên luận án

Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD

K30
2009
VŨ THỊ QUỲNH ANH    1975

Bảo vệ luận án

Tên luận án:

Hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Thứ

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD