Actuary ISFA

 

 

ISFA và chương trình đào tạo Actuary

Học viện Khoa học Tài chính và Bảo hiểm – ISFA (Institut de Science Financiere et d’Assurances), trực thuộc Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, là cơ sở thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Actuary (Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro) giữa Trường đại học KTQD và Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 của Cộng hòa Pháp.

 

GIỚI THIỆU VỀ ISFA 

Thành lập từ năm 1930, ISFA là cơ ở đầu tiên đào tạo, cấp bằng về Actuary ở Cộng hòa Pháp.

Đến nay ở Pháp có khoảng hơn 3000 người đã được đào tạo về Actuary.

ISFA là thành viên Hiệp hội đào tạo Định phí viên Pháp, thành viên của Hiệp hội Actuary quốc tế (IAA).

Mục tiêu đào tạo

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo các chuyên gia về quản lý rủi ro có kiến thức tốt về Toán học, lý thuyết xác suất, thống kê, lý thuyết rủi ro, về pháp luật… Với các kiến thức này, họ có thể quản lý một cách tốt nhất quá trình phát triển có tính chất ngẫu nhiên của môi trường kinh tế thông qua thiết kế, quản lý, định giá các sản phẩm bảo hiểm và tài chính, thiết lập các kế hoạch chiến lược, phân tích và đầu tư tài chính.

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, tại các ngân hàng và công ty quản lý quỹ, các công ty tư vấn, trong các tổ chức Chính phủ như Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng như giảng viên các Trường Đại học. Công việc chính của actuary bao gồm:

–  Xử lý dữ liệu thống kê và các thông tin hữu ích khác phục vụ cho các phân tích chuyên sâu;

–  Ước lượng khả năng xảy ra và tổn thất về tài chính có thể có của các sự kiện như tử vong, bệnh tật, tai nạn và thiên tai,…;

– Thiết kế, kiểm định và quản lý các hợp đồng bảo hiểm, các kế hoạch đầu tư, các kế hoạch hưu trí và các chiến lược kinh doanh nhằm tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận;

–  Xây dựng các bảng biểu và báo cáo nhằm giải thích các tính toán và các đề xuất kinh doanh;

– Giải thích các phát hiện và đề xuất cho ban điều hành công ty, quan chức chính phủ, các cổ đông và khách hàng;

Chuyên gia Actuary có thể giữ các chức vụ quan trọng trong các công ty như trưởng phòng quản trị rủi ro, giám đốc tài chính, giám đốc kỹ thuật, hay tổng giám đốc.

Chương trình và thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo:

Đào tạo theo chương trình của Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1. Người học là học viên chính thức của học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1.

Thời gian đào tạo:

Chương trình liên kết đào tạo gồm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đào tạo cấp bằng cử nhân quốc gia của Pháp.

 • Thời gian: 1 năm.
 • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Giai đoạn 2: Đào tạo chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính.

 • Năm thứ nhất chương trình thạc sỹ: tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Năm thứ hai chương trình thạc sỹ: tại Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, Cộng hòa Pháp.
 • Thực tập: 6 tháng, tại doanh nghiệp ở bất kỳ nước nào trên thế giới.

Giảng viên:

Được tuyển chọn từ các Trường Đại học, Viện Khoa học ở Việt nam, và Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, Cộng hòa Pháp.

Ngôn ngữ giảng dạy và học tập:

– Tại Việt Nam: Tiếng Anh

– Tại Pháp: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

 

Đối tượng tuyển sinh - Hình thức tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh:

– Sinh viên đã hoàn thành tối thiểu chương trình đại học năm thứ 2 (hoàn thành giai đoạn đại cương), có đầu vào đại học xét tuyển từ các tổ hợp có môn Toán;

– Người đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có đầu vào từ các khối có môn Toán.

Quy mô tuyển sinh: 15 – 20 học viên.

Điều kiện Tiếng Anh:

–  Học viên phải có trình độ tiếng Anh bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trước khi vào học chuyên ngành của Chương trình. Cụ thể: IELTS 5.5, TOEFL IBT 46, TOEIC (Nghe 400, Đọc 385, Nói 160, Viết 150), Cambridge 160.

Hình thức thi tuyển:

Thi viết và vấn đáp do Giảng viên của Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 trực tiếp tổ chức.

–  Thi viết: Toán (Đại số, Giải tích, IQ)

–  Thi vấn đáp: bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

–  Thí sinh chưa có đủ điều kiện tiếng Anh sẽ phải thi bài viết tiếng Anh do Chương trình tổ chức làm điều kiện đầu vào. Chứng chỉ tiếng Anh sẽ phải nộp muộn nhất là cuối học kì đầu tiên của khóa học (khoảng 3 tháng từ khi có quyết đinh trúng tuyển).

Cấu trúc thi tuyển TẠI ĐÂY.

 • Thời gian thi tuyển: cuối tháng 08 các năm có tuyển sinh.
 • Tổ chức ôn tập: theo yêu cầu của ứng viên, dự kiến từ tháng 07 cùng năm.

Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Đường Giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Văn bằng tốt nghiệp

Bằng cử nhân: Sau khi hoàn thành 1 năm học trong nước, học viên sẽ được Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 cấp bằng Cử nhân Khoa học, Công nghệ và Y tế chuyên ngành Toán học (Le diplôme de LICENCE SCIENCES ET TECHNOLOGIES, SANTÉ, Mention MATHEMATIQUES) và đủ điều kiện chuyển tiếp giai đoạn 2 chương trình liên kết.

Bằng thạc sỹ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 cấp bằng Thạc sỹ Khoa học, Công nghệ và Y tế chuyên ngành Định phí bảo hiểm và Tài chính (Le diplôme de MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ, Mention SCIENCES ACTUARIELLE ET FINANCIÈRE).

Chứng chỉ Định phí viên: Sau khi có bằng thạc sỹ, học viên có cơ hội được cấp chứng chỉ Định phí viên (DIPLOME D’ACTUAIRE) và trở thành thành viên của hiệp hội Actuary của Pháp (Institut des Actuaires Francais) và Hiệp hội Actuary viên quốc tế (International Actuarial Association).

 

Kinh phí đào tạo (K10)
Kinh phí đào tạo giai đoạn ở Việt Nam gồm:
 • Học phí theo năm và bậc học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến (có thể tăng không quá 10%):

Bậc cử nhân: 95 triệu đồng/năm học/học viên.

Thạc sỹ năm thứ nhất: 120 triệu đồng/năm học/học viên.

 • Phí đăng ký học theo năm và bậc học của Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1:

Bậc cử nhân: 340 Euro/năm học/học viên

Thạc sỹ năm thứ nhất: 486 Euro/năm học/học viên

Kinh phí đào tạo giai đoạn ở Pháp gồm:

 • Phí đăng học thạc sỹ năm thứ 2: 486 Euro/năm học/học viên
 • Không phải đóng học phí.

 

[/accordion-item]
Ban điều hành chương trình
Thành viên Ban điều hành các chương trình Tiếng Anh: TẠI ĐÂY.