Học viện ISFA – ĐH Lyon 1

Học viện Khoa học Tài chính và Bảo hiểm – ISFA (Institut de Science Financiere et d’Assurances), trực thuộc Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, được thành lập từ năm 1930, ISFA là cơ ở đầu tiên đào tạo, cấp bằng về Actuary ở Cộng hòa Pháp.
Đến nay ở Pháp có khoảng hơn 3000 người đã được đào tạo về Actuary.
ISFA là thành viên Hiệp hội đào tạo Định phí viên Pháp, thành viên của Hiệp hội Actuary quốc tế (IAA).

Học viện ISFA là cơ sở thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Actuary (Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro) giữa Trường đại học KTQD và Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 của Cộng hòa Pháp.

ISFA khóa 1 – Lễ khai giảng (12 / 12 /2007)
Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean-François Girault phát biểu