Khoa Toán – Học viện Ngân hàng

Gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với Bộ môn Toán – Học viện Ngân hàng (26.5.2023)

Vào 9h00 sáng Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023, khoa Toán Kinh tế đã có buổi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với Bộ môn Toán – Học viện Ngân hàng (HVNH), tại Văn phòng Khoa.

Cùng trong khối ngành Kinh tế, Khoa Toán Kinh tế ĐHKTQD và Bộ môn Toán HVNH có sự gần gũi về khoa học, chuyên môn. Một số giảng viên của Bộ môn Toán HVNH là cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tại Khoa Toán Kinh tế. Do đó buổi gặp gỡ được thực hiện nhằm trao đổi về chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và tạo dựng cơ sở hợp tác giữa hai bên.

Về phía Bộ môn Toán HVNH có

  • TS. Lê Tài Thu, Trưởng Bộ môn
  • TS. Trương Thị Thùy Dương, Phó trưởng Bộ môn
  • Cùng một số giảng viên

Về phía Khoa Toán Kinh tế ĐHKTQD có

  • TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng Khoa
  • TS. Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng khoa
  • Cùng các thầy cô Trưởng, Phó trưởng bộ môn, và giảng viên của Khoa

TS. Nguyễn Mạnh Thế đã giới thiệu sơ lược về các chương trình, ngành đào tạo tại Khoa. TS. Nguyễn Quang Huy giới thiệu về kết quả và định hướng nghiên cứu khoa học của Khoa, hướng phát triển trong tương lai.

Hai bên đã chia sẻ chân thành, cởi mở về các vấn đề cùng quan tâm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cơ sở và cơ hội hợp tác.

Một số hình ảnh

Quang cảnh buổi gặp gỡ
TS. Lê Tài Thu, Trưởng BM Toán HVNH chia sẻ

TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa giới thiệu về các ngành, chương trình đào tạo
Chụp ảnh chung lưu niệm