Ban liên lạc cựu sinh viên

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA TOÁN KINH TẾ

Kèm theo Quyết định số: 1320/QĐ – ĐHKTQD ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân
(Danh sách này có 15 người)

TT Vị trí Họ tên – Đơn vị công tác  
1 Trưởng ban Nguyễn Quang Dong

TKT15

Đại học Kinh tế Quốc dân

dongnq@neu.edu.vn

2 Phó trưởng ban Doãn Mậu Diệp

TKT18

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

3 Thư ký Phạm Thị Thu

TKT22

Công ty TNHH Hòa Phát

4 Ủy viên Trịnh Duy Luân

TKT11

Viện Xã hội học

5 Ủy viên Ngô Minh Hoàng

TKT17

Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng

6 Ủy viên Lưu Minh Đức

TKT20

Sở Công thương Hà Nội

7 Ủy viên Nguyễn Bách Phái

MT20

Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng

8 Ủy viên Nguyễn Minh Nga

TKT21

Công ty Jardine Lloyd Thompson

 
9 Ủy viên Nguyễn Huy Tuấn

TKT24

Công ty Thuốc lá Thanh Hóa

 
10 Ủy viên Nguyễn Duy Ký

TKT28

Công ty Cổ phần Traphaco

11 Ủy viên Phạm Hồng Khiêm

TKT29

Văn phòng Bộ thông tin và truyền thông

12 Ủy viên Nguyễn Mạnh Thế

TKT 34

Đại học Kinh tế Quốc dân

13 Ủy viên Lê Mạnh Hùng

TKT35

Công ty CP Comaland Đầu tư và phát triển BĐS

 
14 Ủy viên Nguyễn Văn Trọng

TKT41

Công ty TNHH TOT ONE Việt Nam

15 Ủy viên Phạm Ngọc Toàn

TKT43

Viện Khoa học Lao động và Xã hội

ĐẠI DIỆN LIÊN LẠC
NGHIÊN CỨU SINH KHOA TOÁN KINH TẾ
  Vũ Thị Minh Luận

Tin học kinh tế – 34

Học viện Chính sách và Phát triển

vuminhluan@gmail.com

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH – ĐẠI DIỆN CÁC KHÓA

TT Lớp – Khóa Họ tên – Nơi công tác – Email Ảnh
TKT 10
TKT 11 Lưu Ngọc Cơ

Đại học Kinh tế quốc dân

TKT12  
TKT 13 Trịnh Văn Giáp
TKT 14 Ngô Văn Thứ

Đại học Kinh tế Quốc dân

thunvtkt@neu.edu.vn

MT 14 Nguyễn Văn Nam

Đại học Kinh tế Quốc dân

TKT 15 Nguyễn Quang Dong

Đại học Kinh tế Quốc dân

dongnqneu@gmail.com

MT 15 Phạm Cẩm Bình

Thông tấn xã Việt Nam

cambinhpham@yahoo.com

TKT 16 Trịnh Duy Luân

Viện Xã hội học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội

luantd@gmail.com

TKT 16 Nguyễn Thị Khánh

khanhnt.ttth@gmail.com

0904245673

MT 16  
TKT 17 Ngô Minh Hoàng

Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Quốc phòng

hoangtoankt17@yahoo.com

MT 17 Phạm Quang Trung

trungpq.vks@gmail.com

TKT 18 Doãn Mậu Diệp

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

doanmaudiep@gmail.com

TKT 19 Nguyễn Đình Lưu

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

TKT 19 Nguyễn Thanh Sơn

Ngân hàng Công thương Việt Nam

TKT 20 Lưu Minh Đức

Sở Công thương Hà Nội

duccongnghiephanoi@gmail.com

MT 20 Nguyễn Bách Phái

Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng

nguyenbachphai@haiphong.gov.vn

TKT 21 Nguyễn Minh Nga

Công ty Jardine Lloyd Thompson

ngmnga@yahoo.com

TKT 22 Phạm Thị Thu

Công ty TNHH Hòa Phát

holethu6x@yahoo.com.vn

TKT 23 Đỗ Thị Thanh Hằng

Công ty CPTM Công nghệ & Xây dựng

tratechcom.pkh@gmail.com

TKT 24 Nguyễn Huy Tuấn

Công ty thuốc lá Thanh Hóa

tuantlth@yahoo.com

TKT 26 Nguyễn Văn Làn

nlan@ifc.org

TKT 27 Nguyễn Đăng Lượng
TKT 28 Nguyễn Duy Ký

Công ty Cổ phần Traphaco

kydn6905@yahoo.com

TKT 29 Phạm Hồng Khiêm

Văn Phòng – Bộ thông tin và truyền thông

hni2010@gmail.com

TKT 30 Bùi Hương Lan

Ngân hàng Công thương Việt Nam

lanbh71@yahoo.com

TKT 31 Phùng Phương Nam

Cục Tin học – Bộ Tài chính

nampp@yahoo.com

TKT 32 Phan Thái Dũng

Cục CNTT Ngân hàng Nhà nước

Dungpt@sbv.gov.vn

THKT 33 Nguyễn Hồng Anh

Ngân hàng Công thương Việt Nam

anhnh@vietinbank.vn

TKT 34 Nguyễn Văn Tùng

Công ty TNHH SX & ĐTư Đất Việt

nguyenvantung31774@yahoo.com

THKT 34 Vũ Thị Minh Luận

Học viện Chính sách và Phát triển

vuminhluan@gmail.com

TKT 35 Lê Mạnh Hùng

Công ty CP Comaland Đầu tư & Phát triển Bất động sản

HungC3@gmail.com

THKT35 Phùng Tiến Hải

Đại học Kinh tế quốc dân

TKT 36 Nguyễn ThịThu Hương

Trường ĐH Lao động Xã hội

thuhuongktl@yahoo.com

THKT36  
TKT 37 Lại Thị Vân Thu

thu76.book@gmail.com

0904484249

THKT37 Lã Thị Bích Quang

Đại học Kinh tế Quốc dân

TKT 38 Nguyễn Văn Trường

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

TKT 38 Trần Bích Vân

tbvan.tedi@gmail.com

THKT38 Hình Cao Sơn

hinhcaoson1977.ifx@gmail.com

TKT 39 Nguyễn Quý Kiên

quykientx@yahoo.com

THKT39A Trần Quỳnh Trang

trangtq@vnpt-hanoi.com.vn

THKT39B  
TKT 40 Nguyễn Văn Luyện

luyenhvtc@gmail.com

TKT 41 Nguyễn Văn Trọng

Công ty TNHH TOT ONE Việt Nam

trongtotone@gmail.com

TKT 42 Lê Anh Đức

Đại học Kinh tế quốc dân

anhducleneu@gmail.com

TKT 43 Phạm Ngọc Toàn

Viện Khoa học Lao động & Xã hội – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

toanpn@ilssa.org.vn

TTC 44 Đỗ Huy Hoàng

dohuyhoangvtv@gmail.com

TTC 45 Nguyễn Ngọc Tú

nguyenngoctu.ttc@gmail.com

TKT 46 Tạ Thị Thúy

Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV

tathuyktqd08@gmail.com

TTC 46 Nguyễn Thị Thu Phương

phuongntt17@gmail.com.vn

TKT 47 Nguyễn Quang Lộc

Cục việc làm- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

locnq.vn@gmail.com

TTC 47 Phạm Thị Nga

Đại học Kinh tế quốc dân

ngapt.neu@gmail.com

TKT 48 Trương Quyết Thắng
TTC 48 Dương Thị Hà Anh

anhdth1.bic@bidv.com.vn

TTC 49 Nguyễn Hoàng Hiệp

Công ty Innocom

nghoanghiep@gmail.com

TKT 49 Phạm Thị Thu Hằng

Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam

hangptt.1708@gmail.com

TKT 50 Nguyễn Thị Lương

Ngân hàng Hàng hải Maritime Bank

nguyenluong.neu@gmail.com

TTC 50 Nguyễn Thị Giang

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

nguyengiang0309@gmail.com

TKT51 Bùi Thị Chinh

buithichinh91@gmail.com

TTC 51 Phí Hồng Văn

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam –  Vietcombank

phihongvan9999@gmail.com

TKT 52 Đỗ Huy Hoàng

Ngân hàng Hàng hải – Maritime Bank

hoangdo.0608@gmail.com

TTC52A Nguyễn Thị Thùy Linh

Ngân hàng Công thương Việt Nam – Vietinbank

linhnguyen0907@gmail.com

TTC52B Lê Quang Hòa

lequanghoattc@gmail.com

TKT 53 Chu Huy Hoàng

Đại học VinUni

hoangchu280693@gmail.com

TTC 53 Nguyễn Tuyết Nhung

Ngân hàng Quân đội – MB

tuyetnhung2503@gmail.com

TKT54 Nguyễn Thế Ninh

nguyenninh1308@gmail.com

TKT 54 Vũ Văn An

anvutkt54@gmail.com; anvu2778@sacombank.com

0962803594

TTC54 Lê Thu Phương

lethuphuong94@gmail.com