Tuyển sinh các khóa ngắn hạn

I  –   Mục tiêu của các khóa học

Trung tâm xử lý dữ liệu Kinh tế – Xã hội và dự báo tổ chức chuỗi các khóa học ngắn hạn hướng tới mục đích trang bị các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về việc sử dụng các công cụ trong phân tích thống kê và phân tích kinh tế lượng. Trong đó, các khóa học sẽ hướng tới tính ứng dụng của các kiến thức và kỹ năng phân tích trong thực tế. Ngoài ra, các công cụ cơ bản trong phân tích thống kê và kinh tế lượng như SPSS, EVIEWS, STATA,… sẽ được giới thiệu đi kèm với các tình huống cụ thể để giúp học viên dễ dàng nắm bắt từng phương pháp và ý nghĩa trong phân tích kinh tế.

 

II –   Các khóa học trong chuỗi khóa học ngắn hạn

Chuỗi các khóa học xuân hè năm 2015 sẽ được tổ chức theo hai nhóm chính: nhóm các khóa học về phân tích kinh tế lượng sử dụng EVIEWS, STATA và nhóm các khóa học phân tích thống kê sử dụng SPSS. Trong đó, các khóa học sẽ được tổ chức cụ thể như sau:

 • Nhóm các khóa học phân tích kinh tế lượng được tổ chức theo 3 module:
  • Module E1: Kinh tế lượng cơ bản trong phân tích Kinh tế – xã hội và dự báo sử dụng EVIEWS và STATA
  • Module E2: Phân tích và dự báo chuỗi thời gian với phần mềm EVIEWS
  • Module E3: Phân tích kinh tế xã hội và dự báo với các mô hình số liệu mảng sử dụng STATA.

 

 • Nhóm các khóa học phân tích thống kê được tổ chức theo 2 module:
  • Module SP1: Phân tích và xử lý số liệu với SPSS – khóa cơ bản
  • Module SP2: Phân tích và xử lý số liệu với SPSS – khóa nâng cao

 

III – Đối tượng của các khóa học

Các khóa học được tổ chức nhằm hướng tới các nhóm đối tượng sau:

 • Người làm nghiên cứu trong các tổ chức phân tích và dự báo đối với các lĩnh vực Kinh tế- Xã hội, Tài chính – Ngân hàng, …
 • Giảng viên các trường đại học có nhu cầu nâng cao kĩ năng phân tích định lượng.
 • Các nghiên cứu sinh, học viên cao học cần bổ sung kiến thức về phân tích định lượng dùng trong luận văn Thạc sỹ và luận án Tiến sỹ.
 • Sinh viên đại học quan tâm đến các vấn đề phân tích định lượng và phương pháp dùng trong nghiên cứu khoa học.
 • Các cá nhân quan tâm khác.