Giới thiệu chung

Khoa Toán kinh tế được thành lập năm 1968, trên cơ sở Bộ môn Toán kinh tế đã được thành lập năm 1962. Trong hơn nửa thế kỷ qua, Khoa đã tham gia đào tạo cho tất cả các sinh viên, học viên của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, cũng như trực tiếp đào tạo chuyên ngành gần 2000 Cử nhân, hàng chục Tiến sĩ, Thạc sĩ cho đất nước.

Khoa Toán kinh tế hiện có ba bộ môn và một trung tâm, là các Bộ môn Toán Kinh tế, Toán Cơ bản, Toán Tài chính và Trung tâm Xử lý dữ liệu kinh tế xã hội và Dự báo, với đội ngũ giảng viên cán bộ hơn 50 người. Khoa trực tiếp đào tạo bậc đại học một ngành và hai chương trình, là Ngành Toán kinh tế với hai định hướng chuyên sâu là Toán kinh tế và Toán tài chính, chương trình Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng Tiếng Anh, chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB) học bằng Tiếng Anh. Khoa cũng đào tạo bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ chuyên ngành Toán Kinh tế, thuộc nhóm ngành Kinh tế. Khoa cũng đào tạo chuyên ngành Tin học Kinh tế cho đến năm 2000, khi Bộ môn Tin học Kinh tế tách khỏi Khoa. Khoa cũng là nơi trực tiếp thực hiện đào tạo liên kết Actuary với Viện ISFA – Đại học Lyon 1 – Pháp.

Bên cạnh đào tạo các chuyên ngành, khoa Toán kinh tế đảm nhiệm việc giảng dạy các môn học cơ bản cho khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh, là các môn Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Kinh tế lượng, Mô hình toán kinh tế. Khoa cũng tham gia đào tạo bậc sau đại học cho các chuyên ngành khác các môn Lý thuyết mô hình toán kinh tế, Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu. Hệ thống giáo trình, bài giảng do các giảng viên của khoa biên soạn đã trở thành các tài liệu chuẩn cho các trường đại học khối Kinh tế và quản trị kinh doanh, và thường xuyên được cập nhật, đổi mới.

Khoa Toán kinh tế cũng tham gia hợp tác đào tạo với trường đại học quốc tế, cũng như thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề. Bên cạnh công tác đào tạo, khoa Toán kinh tế thường xuyên có các hoạt động nghiên cứu khoa học, kết hợp với các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện các dự án, đề tài.

Vì những thành tích đã đạt được, khoa Toán kinh tế đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Các thế hệ giảng viên của khoa đã có một Nhà giáo Nhân dân, năm Nhà giáo ưu tú, sáu Giáo sư.

Từ trái qua:

  1. GS.TS. Nguyễn Đình Cử, cựu sinh viên, cựu giảng viên, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội
  2. GS.TS. Nguyễn Văn Nam, cựu sinh viên, nguyên Hiệu trưởng ĐHKTQD
  3. GS.TS. Trần Túc, nguyên Trưởng khoa
  4. GS.TS. Nguyễn Tấn Lập, Sáng lập Khoa, nguyên Trưởng khoa, Sáng lập và nguyên Hiệu trưởng ĐH Kinh tế TP.HCM
  5. GS.TS. Trần Thọ Đạt, cựu sinh viên, nguyên Hiệu trưởng ĐHKTQD
  6. GS.TS. Nguyễn Khắc Minh, cựu sinh viên, nguyên Phó trưởng Khoa, nguyên Trưởng khoa Kinh tế học
  7. GS.TS. Nguyễn Quang Dong, cựu sinh viên, nguyên Trưởng khoa

 

Lịch sử hình thành

Khoa Toán kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày nay được hình thành trên cơ sở Tổ Toán kinh tế thành lập năm 1962.

Tổ Toán kinh tế được thành lập từ việc nhập nhóm giảng viên Toán kinh tế của tổ Thống kê thuộc Khoa Thống – Kế – Vận (Thống kê – Kế toán – Vận trù) và nhóm giảng viên giảng dạy Toán của tổ Văn hoá thuộc Phòng giáo vụ. Tổ Toán kinh tế có nhiệm vụ giảng dạy Toán cao cấp và một số môn Toán kinh tế cho các chuyên ngành của trường. Về mặt tổ chức, tổ Toán kinh tế chia thành ba nhóm chuyên môn có tên gọi Giải tích, Xác suất thống kê và Quy hoạch tuyến tính.

 

Các thành viên đầu tiên của Tổ Toán kinh tế (năm 1962)

1. Nguyễn Huy Lân – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, từ Hải Phòng về năm 1959

2. Nguyễn Tấn Lập – Tiến sỹ, Việt kiều ở Pháp về năm 1961

3. Lê Thanh Hải – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội về năm 1961

4. Trương Diêu – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội về năm 1961

5. Nguyễn Thị Nguyệt Nga – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội về năm 1961

6. Hoàng Văn Khoan – Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội về năm 1961

7. Trần Văn Túc – Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội về năm 1961

8. Chu Tân –  Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội về năm 1962

9. Nguyễn Dưỡng – Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội về năm 1962

10. Đỗ Hoàng Toàn – Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội về năm 1962

11. Đinh Tiến Khu – Tốt nghiệp ĐH SP HN chuyển từ Vụ Bổ túc VH về năm 1962

12. Nguyễn Nhật Lệ – Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Vinh về năm 1962

 

Tổ trưởng : TS. Nguyễn Tấn Lập

Nhóm Giải tích : Lê Thanh Hải, Nguyễn Huy Lân, Trương Diêu, Nguyễn Thị Nguyệt Nga, Nguyễn Nhật Lệ.

Nhóm Xác suất thống kê : Hoàng Văn Khoan, Nguyễn Tấn Lập, Nguyễn Dưỡng.

Nhóm Quy hoạch tuyến tính : Trần Văn Túc, Đinh Tiến Khu, Chu Tân, Đỗ Hoàng Toàn.

Các nhóm chuyên môn vừa tiến hành biên soạn giáo trình vừa giảng dạy. Các môn học do Tổ phụ trách chưa giảng dạy cho toàn trường và giảng theo yêu cầu của các chuyên ngành thuộc các Khoa.

(Trần Túc. 2001)

Khóa đầu tiên của Khoa, năm 1968 tại nơi sơ tán.

 

Quá trình phát triển

Sau khi thành lập, Tổ Toán kinh tế liên tục có sự bổ sung nhân lực là các giảng viên có năng lực tốt nghiệp Đại học từ trường Đại học Tổng hợp, Bách Khoa, Sư Phạm  và các Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp chuyển về. Các giảng viên đang làm việc cũng thực hiện các khóa học nghiên cứu sinh tại các nước Đông Âu như Liên Xô, Tiệp Khắc, Hungary, Ba Lan. Từ việc chỉ đào tạo chuyên ngành Toán kinh tế, Khoa đã tiếp tục mở rộng lĩnh vực đào tạo sang Xử lý thông tin kinh tế, tiền thân của chuyên ngành Máy tính và Tin học kinh tế sau này.

Trong giai đoạn 1972 – 1974, khoa Toán kinh tế tản cư lên Tân Yên – Tuyên Quang, nhưng việc đào tạo vẫn không gián đoạn.Kể từ năm 1973, khi những sinh viên khóa đầu tiên của khoa Toán tốt nghiệp, đội ngũ giảng viên của khoa được bổ sung từ chính những sinh viên đã học tập và gắn bó tại khoa trong năm năm.Từ năm 1974, với việc xây dựng Phòng máy tính để đào tạo kiến thức máy tính cho các sinh viên kinh tế, Khoa đã tiếp tục phát triển trong lĩnh vực Tin học. Từ năm 1975, một số giảng viên trong Khoa được cử công tác tại miền Nam, xây dựng các trường đại học tại phía Nam. Khoa được bổ sung những giảng viên mới.

Trong giai đoạn Đổi mới, khoa Toán cũng có những sự thay đổi cho phù hợp với các môn học, lĩnh vực khoa học mới. Những giảng viên của khoa tiếp tục http://online-pharmacy.org được cử đi đào tạo tại nước ngoài. Nhiều giảng viên của Khoa cũng chuyển sang các bộ phận khác trong trường ĐHKTQD và đảm nhiệm những chức vụ khác nhau. Các môn học cũng có sự thay đổi tương ứng với điều kiện bối cảnh chung, các chuyên ngành đào tạo tại khoa cũng có lúc gặp nhiều khó khăn do sự thay đổi của yêu cầu thị trường.

Sau khi Bộ môn và chuyên ngành Tin học kinh tế tách khỏi Khoa, chuyên ngành Toán tài chính được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về lĩnh vực còn mới này của thị trường và xã hội. Chuyên ngành Toán tài chính đã có được những đánh giá tích cực và tiếp tục phát triển bên cạnh chuyên ngành Toán kinh tế truyền thống.

Các mốc thời gian quan trọng
Năm  Sự kiện
1962 Thành lập Tổ Toán kinh tế gồm 12 giảng viên.
1968 Chính thức đào tạo Chuyên ngành Toán kinh tế, lớp Toán kinh tế đầu tiên tương ứng với khóa 10 của trường, đánh dấu sự hình thành của Khoa Toán kinh tế.
1972 Quyết định chính thức về tên gọi Khoa Toán kinh tế, gồm hai bộ môn là Toán kinh tế và Dự bị đại học.
Chính thức đào tạo chuyên ngành Xử lý thông tin kinh tế.
1974 Khoa Toán kinh tế đảm nhận thiết lập Phòng máy tính thuộc khoa.
1975 Kiện toàn Khoa với 3 Bộ môn: Toán kinh tế, Toán-Máy tính, Dự bị đại học.
1976 Đổi thành 4 Bộ môn: Toán kinh tế, Toán cơ bản, Xử lý thông tin, Dự bị đại học.
1989 Nhập Phòng máy tính và Bộ môn Xử lý thông tin thành Bộ môn Tin học kinh tế trực thuộc khoa.
1992 Giải thể Bộ môn Dự bị đại học.
1995 Chuyển Bộ môn Tin học kinh tế sang Trung tâm Tin học kinh tế thuộc trường.
1997 Thành lập Bộ môn Tin học kinh tế trực thuộc Khoa Toán kinh tế.
2000 Bộ môn Tin học kinh tế tách khỏi Khoa, thành lập Khoa Tin học kinh tế.
Thành lập Trung tâm Phân tích và xử lý dữ liệu kinh tế – xã hội, sau đổi tên là Trung tâm Xử lý dữ liệu kinh tế – xã hội và Dự báo.
2002 Thành lập Bộ môn Toán tài chính. Khoa chính thức có ba Bộ môn:Toán kinh tế, Toán cơ bản, Toán tài chính.
Đào tạo chuyên ngành Toán tài chính, lớp Toán tài chính khóa đầu tiên tương ứng với khóa 44 của Trường.
2007 Thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân – Thạc  sỹ Định phí Bảo hiểm và Tài chính (Actuary) với Đại học Lyon 1 – Pháp.
2012 Thành lập Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế. Năm 2017 đổi là Ngành Toán kinh tế.
2018 Đào tạo chương trình cử nhân Actuary bằng tiếng Anh khóa đầu tiên, tương ứng khóa 60 của Trường.
2019 Đào tạo chương trình cử nhân Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh khóa đầu tiên, tương ứng khóa 61 của Trường.

Chuyển văn phòng khoa sang tầng 11 nhà A1.

2024 Khoa thuộc trường Công nghệ. Kết thúc hình thức tổ chức Bộ môn trong Khoa.

Bộ môn Toán Cơ bản chuyển thành Khoa Khoa học Cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số cựu sinh viên tiêu biểu
GS.TS. Trịnh Duy Luân Khóa 11, 16 Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học
GS.TS. Nguyễn Văn Nam Khóa 14 Nguyên Hiệu trưởng ĐHKTQD
GS.TS. Trần Thọ Đạt Khóa 15 Nguyên Hiệu trưởng ĐHKTQD
GS.TS. Nguyễn Quang Dong Khóa 15 Nguyên Trưởng khoa, Trưởng phòng QLĐT
GS.TS. Nguyễn Hữu Minh Khóa Nguyên Chủ tịch Hội Xã hội học
GS.TS. Nguyễn Đình Cử Khóa Nguyên Viện trưởng Viện Dân số và Các vấn đề xã hội
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh Khóa Nguyên Trưởng khoa Kinh tế học
Ông Nguyễn Đình Thắng Khóa 15 Chủ tịch Ngân hàng Liên Việt (Lietviet Post-bank)
TS. Doãn Mậu Diệp Khóa 18 Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Ông Trần Đình Long Khóa 22 Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát
Ông Nguyễn Tử Quỳnh Khóa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Ông Nguyễn Quốc Cường Khóa 33 Chủ tịch Ngân hàng HTX (Co-bank)
Chu Quang Huy Khóa 50 Giám đốc Nhân sự Tập đoàn FPT