Đỗ Thị Minh Thúy | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Đỗ Thị Minh Thúy

Đỗ  Thị Minh Thúy
  • Đỗ Thị Minh Thúy
  • 1980
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán kinh tế