Lê Đức Hoàng | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Lê Đức Hoàng

Lê Đức Hoàng
  • Lê Đức Hoàng
  • 1979
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán kinh tế
  • Chủ tịch Công đoàn khoa (2013 - )