Nguyễn Thị Cẩm Vân | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Nguyễn Thị Cẩm Vân
  • Nguyễn Thị Cẩm Vân
  • 1981
  • Tiến sĩ
  • Giảng viên
  • Toán cơ bản