Trần Bá Phi | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Trần Bá Phi

Trần Bá Phi
  • Trần Bá Phi
  • 1954
  • Tiến sĩ
  • Giảng viên chính
  • Toán kinh tế