Trần Chung Thủy | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Trần Chung Thủy

Trần Chung Thủy
 • Trần Chung Thủy
 • 1974
 • Thạc sĩ
 • Giảng viên
 • Toán tài chính
 • Phó trưởng Bộ môn
 • thuytcneu@gmail.com
 • Quá trình đào tạo:

  • 1996: Cử nhân Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2001: Thạc sỹ LTXS&TK Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2005: Chứng chỉ Sau ĐH. Kinh tế học ứng dụng trong chính sách Công, Chương trình giảng dạy Fulbright, Harvard Kenedy & ĐH Kinh tế Tp HCM

  2010: Thạc sỹ Chính sách Công MPP, Chương trình giảng dạy Fulbright, Harvard Kenedy & ĐH Kinh tế Tp HCM

  Quá trình công tác:

  • Giảng viên khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 2008 - 2018  : Phó Trưởng Bộ môn Toán Tài chính, Khoa Toán Kinh tế
  •  

   

  Lĩnh vực chuyên môn sâu:

  • Lý thuyết XS & TK Toán, Toán Tài chính (các mô hình phân tích động thái giá tài sản tài chính), Cấu trúc vi mô thị trường ( Microstructure Market )
  • Chính sách tài chính công ty, Kinh tế học Tài chính, Tài chính hành vi
  • Kinh tế học cho chính sách công
  • Nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi hỗ trợ tư vấn quản trị chiến lược, quản trị mạng lưới, Quản trị rủi ro
  • Khoa học dữ liệu và Khai phá dữ liệu (Data Mining & Data Science )
  •