Bùi Quốc Hoàn

Họ tên
Bùi Quốc Hoàn
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Phó trưởng Bộ môn
Liên hệ:
buiquochoan@neu.edu.vn; buiquochoan@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP

 • Thạc sỹ Toán học, chuyên ngành Xác suất thống kê, 2004, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Cử nhân Toán học, chuyên ngành Toán – Tin Ứng dụng, 2002, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

 • Từ 2005 đến nay: Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Các môn giảng dạy: Đại số, Giải tích.
 • Nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển các phương pháp định lượng trong kinh tế tài chính, đào tạo các kỹ năng định lượng cho các ngân hàng, công ty tài chính và viện nghiên cứu.

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Các phương pháp định lượng trong kinh tế, tài chính.

CÁC BÀI BÁO, HỘI THẢO

 1. 2017. “Tác động của chuyển dịch cơ cấu lên tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu điển hình tại các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đồng tác giả
 2. 2016. “Giải gần đúng một lớp bài toán cực đại hóa tiện ích mạng”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Đồng tác giả.
 3. 2003. “Dự báo một loại quá trình điểm gắn mã và ứng dụng vào nghiên cứu động đất”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Đồng tác giả.
 4. 2019. “The Impact of Economic Globalization on the Human Development in Vietnam: Error correction model analysis”, Hội nghị quốc tế về Ứng dụng Toán học lần thứ 2, Đồng tác giả.
 5. 2019. “Stochastic volatility models: An empirical study of the Vietnamese stock market”, Hội nghị quốc tế về Ứng dụng Toán học lần thứ 2, Đồng tác giả.
 6. 2016. “Vai trò của công nghiệp chế biến và dịch vụ tiêu thụ nông sản đối với hiệu quả hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam”, Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Ứng dụng Toán học, Đồng tác giả.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. 2018. “Estimating LGD for listed companies on the Vietnam market”, Đề tài cấp Trường, Thành viên.
 2. 2017. “Ứng dụng phương pháp thống kê Bayes trong phân tích và đánh giá rủi ro của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Đề tài cấp Trường, Chủ nhiệm.
 3. 2017. “Vấn đề thông tin không cân xứng trên thị trường thực phẩm sạch tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Đề tài cấp Bộ, Thành viên.
 4. 2014  . “Tác động của khủng hoảng kinh tế đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong công nghiệp chế biến, chế tạo”, Đề tài cấp Trường, Thành viên.
 5. 2013. “Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1989 – 2011”, Đề tài cấp Trường, Thành viên.
 6. 2012. “Nghiên cứu chiến lược bảo hiểm danh mục đầu tư CPPI và áp dụng trên thị trường Tài chính Việt Nam”, Đề tài cấp Trường, Thành viên.

KĨ NĂNG TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

 • Tin học: Thành thạo các phần mềm lập trình chuyên dụng như R, SAS, Matlab, STATA, SPSS, Latex và các phần mềm văn phòng Excel, Word, Power Point.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh – trình độ B1.