Phạm Anh Tuấn – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên:
Năm sinh:
Học vị:
Chức danh:
Liên lạc
PHẠM ANH TUẤN
1963
Thạc sỹ
Giảng viên chính
patuan.1963@gmail.com
  alt

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1983: Cử nhân Toán học – Khoa Toán Đại học Sư phạm Hà Nội 1
  • 1988: Thạc sỹ Toán học – Khoa Toán Đại học Sư phạm Hà Nội 1
  • Luận văn cao học: "Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên"

Quá trình công tác:

  • 1988 – 1998: Giảng viên khoa Tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái
  • 1991 – 1998: Chủ nhiệm khoa Tự nhiên trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái
  • 1999 – 2002: Giảng viên Học viện Quản lý giáo dục
  • 2002 đến nay: Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân

Kinh nghiệm:

  • Giảng dạy học phần toán cao cấp 1, 2 cho các hệ chính qui, tại chức, văn bằng 2, liên thông của trường ĐHKTQD
  • Ôn thi đầu vào cao học phần toán kinh tế.

Lĩnh vực quan tâm:

  • Ứng dụng toán trong kinh tế
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.