Bùi Quốc Hoàn | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Bùi Quốc Hoàn

Bùi Quốc Hoàn
 • Bùi Quốc Hoàn
 • 1981
 • Thạc sĩ
 • Giảng viên
 • Toán cơ bản
 • Phó trưởng bộ môn
 • buiquochoan@neu.edu.vn
 • buiquochoan@gmail.com
 •  

   

  QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

   

  2002 –2004

  Thạc sỹ chuyên ngành Xác suất thống kê

  Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  1998 – 2002

  Cử nhân chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng

  Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

   

   

  NGHỀ NGHIỆP

  Từ 2005 đến nay

  Giảng viên

  Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

  • Các môn giảng dạy: Đại số, Giải tích
  • Nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển các phương pháp định lượng trong kinh tế tài chính, đào tạo các kỹ năng địn lượng cho các ngân hàng, công ty tài chính và viện nghiên cứu.
  • Hướng nghiên cứu chính: Ứng dụng Toán học trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

  CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

   

  • Nguyễn Văn Trượng, Lại Đức Hùng, Phạm Văn Nghĩa, Bùi Quốc Hoàn, Mai Ngọc Diệu, 2017 “Tác động của chuyển dịch cơ cấu lên tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu điển hình tại các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Số 38, T2/2017.

   

   

  HỘI THẢO

   

  • Phùng Minh Đức, Bùi Quốc Hoàn, 2017 “Vai trò của công nghiệp chế biến và dịch vụ tiêu thụ nông sản đối với hiệu quả hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam”, Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng toán học, trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

   

  CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

  2016

   

  2013

  • Đề tài “Tác động của khủng hoảng kinh tế đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong công nghiệp chế biến, chế tạo”
  • Nghiên cứu chiến lược bảo hiểm danh mục đầu tư CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) và áp dụng trên thị trường Tài chính Việt Nam