QRC Center

“Trung Tâm Giải pháp định lượng” (Quantitative resources center hay QRC) là Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trực thuộc khoa Toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhiệm vụ của Trung tâm là cung cấp tri thức, công cụ và giải pháp cho các vấn đề mà các doanh nghiệp, cá nhân gặp phải trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh.

Được thành lập từ tháng 01 năm 2000 với tên gọi ban đầu: “Trung tâm xử lý dữ liệu kinh tế xã hội và dự báo”. Đến tháng 09 năm 2020, để phù hợp với mô hình hoạt động và yêu cầu của thời đại mới, Trung tâm chính thức đổi tên thành “Trung tâm Giải pháp định lượng”.

Các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn tại QRC

  • Các dự án Khoa học dữ liệu.
  • Ứng dụng AI trong kinh tế và kinh doanh.
  • Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm (Actuary);
  • Quản trị rủi ro định lượng (Quantitative risk management).
  • Tài chính định lượng (Quantitative finance).
  • Các phương pháp định lượng trong kinh tế xã hội.

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 1108, nhà A1, ĐH Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Di động: 0917 56 1985 (TS. Nguyễn Quang Huy)

Thư điện tử: khoatoankt@neu.edu.vn

Facebook: Khoa Toan Kinh te NEU

CONTACT

Address: Suite 1108, Building A1, National Economic University, 207 Giai Phong str, Hai Ba Trung district, Hanoi.

Mobile: 0084 917 56 1985 (Mr. Huy)

Email: khoatoankt@neu.edu.vn

Facebook: Khoa Toan Kinh te NEU